Архивы за месяц Січень, 2019

Запорозькі козаки провели обласний круглий стіл з питань підтримки Доктрини інформаційної безпеки і презентували другий номер альманаху «Українське патріотичне козацтво»

Сьогодні в прес-клубі обласної спілки
журналістів України зібралися активісти
багатьох козацьких організацій з міста і області для прийняття
подальших конкретних заходів в напрямах підтримки
служби в армії , Збройних Сил України, держаної Доктрини інформаційної безпеки, національно-патріотичного виховання, всеукраїнської операції «Козацький волонтер».
Обласний круглий стіл почався з презентації другого
номеру нового загальнодержавного інформаційного проекту – альманаху
«Українське патріотичне козацтво». Модератор заходу, головний редактор –
засновник, керівник запорозького козацького руху опору з 2014-го по 2017 рік Дмитро Сухінін (Гора) розповів доповів
присутнім про народження ідеї ,
щиро подякував всім колегам про підтримку проекту.
була підкреслена актуальність та значення тематики
реалізації та підтримки конкретними діями державної Доктрини інформаційної безпеки України.
Дмитро Валентинович наголосив також на важливості збереження новітньої військово
політичної історії Запорозького козацтва, матеріалів і документів які свідчать про участь тисяч козаків в Революції Гідності, обороні областей, операціях «Дозор», «Перехоплення»,
«Козацький волонтер», а потім
добровольчих батальйонах ЗСУ,
черговій боротьбі за віру та волю, захисту демократії і свободи, волонтерських справах. Дякуючи
важливому інтелектуальному
внеску козацької
інтелігенції, просвітян, істориків, митців, воїнів-героїв,
письменників, журналістів, порядних державних керівників, народних депутатів, священників УПЦ КП,
в місті Запоріжжі вдалося втілити у життя проект, який
дозволив всім хто має бажання і відповідні здібності від-
крито звертатися до аудиторії патріотично налаштованих
громадян нашої країни із своїми творчими роботами.
Так, в другий номер нового видання увійшли наукові статті
відомих вітчизняних науковців та істориків Георгія Шапо-
валова, Олександра Белова відносно семантики держав-
ного герба України в контексті державотворчих процесів
Київської Руси-України, Михайла Мордовського про сере-
дньовіччі човни-довбанки хортицького типу, А.С.Шевцова
про турецькі шаблі з колекції Запорізького обласного крає-
знавчого музею, О.Ю. Власова про дніпровські пороги, Дєд
кова М.В. – “Садиба Попова-перлина архітектури півдня України”, Сергія Пєткова – “Відродження традицій минулого
-запорука майбутнього”, В.М. Чопа – “Культурна традиція запорозького характерництва в пізніші часи (на матеріалах
історії махновського руху 1918-1921рр.). Достатньо місця
зайняла проблематика розвитку та активних дій козацького
руху опору де із своїми актуальними статтями виступили-
Дмитро Сухінін (Гора) з питань створення нової наукової
Концепції розвитку Українського козацтва в умовах фактич-
ної війни та окупації Криму і Донбасу, зверненням до мі-
ністра інформаційної політики Ю.Я. Стеця про підтримку та співпрацю з нещодавно створеним Українським козаць-
ким рухом інформаційного спротиву агресорам, Відкритих
політичних звернень до міжнародної спільноти з приводу
підтримки України в боротьбі за свою свободу і незалеж-
ність, суворого засудження дій московських піратів щодо
захоплення наших моряків-героїв в Черному морі та неза-
конних дій ВМС РФ з грубим порушенням міжнародних угод і правил, обстрілом та пораненням українських війсь-
ковослужбовців, інформації щодо участі запорозьких коза-
ків в організації і проведенні культурно-історичних і націо-
нально-патріотичних заходів присвячених солдатам і офі-
церам ЗСУ, які на полі бою віддали життя за мир і спокій на
нашій землі не пустивши ворога далі (виставки, конферен-
ції, зібрання – реквієми), також багато уваги приділено пи-
танням підтримки курсу на вступ України до Північноатлан-
тичного Альянсу, докладно описаний Другий історичний Міжнародний Конгрес козацтва в Запоріжжі 2018-го року,
стаття переведена і додана англійською мовою та Міжна-
родна конференція з питань безпеки в Європі у Вільнюсі,
в листопаді 2018-го року, де делегація Великої Ради ота-
манів Запорозького козацтва, за запрошенням Союзу Стрільців Литви приймала активну участь. На перших сто-
рінках видання надрукована стаття отамана Дніпровського
куреня МГО “Міжнародного союзу козаків “Запорозька Січ”
першого керівника Народного Руху України в м.Запоріжжі
Костянтина Лямцева – “Українська мова як чинник
національної безпеки української держави”, про історію
всеукраїнської федерації “Спас” голови координаційної ра-
ди з питань розвитку козацтва при ЗОДА, директора школи
Костянтина Рижова. Всі присутні щиро подякували колективу ЗНУ, особисто народному депутату України, ак-
тивному учаснику волонтерського руху, члену Піклувальної
Ради Першої Національної громадської козацької історич-
ної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди) Миколі
Олександровичу Фролову за підтримку загальнодержавно-
го інформаційного проекту. В інтерв”ю обласним телекана-
лам головний редактор-засновник Дмитро Сухінін підкрес-
лив необхідність подальшого розвитку козацьких засобів
масової інформації, позитивного впливу на світогляд поб-
ратимів, отримання необхідних знань про велике минуле
прадідів і правдиву інформацію про теперішній непростий
час боротьби, бажання багатьох отаманів і старшини з ін-
ших областей долучитися до журналістської діяльності, розповісти про свою воєнно-політичну історію, волон-
терські справи, виховання молоді. Як науковець і автор 9-ти книг звернув увагу на необхідність підтримки молодих
талановитих авторів, які пишуть про війну, особливо, учас-
ників АТО, аспірантів, кандидатів наук, загартованих в Ре-
волюції Гідності, учасників бойових дій на сході України.
Обласний Круглий стіл продовжився обговоренням напря-
мів діяльності патріотичних козацьких організацій на 2019-й рік. Тема захисту рідної держави від спроб знищення че-
рез військову агресію з боку антиукраїнських сил була одною з головних. Хвилиною мовчання вшанували світлу
добру вічну пам”ять героїв Крут. Військо Запорозьке як потужна впливова військово-політична сила, яка не одно
століття боронила рідну землю вважалася як друзями так
і багатьма недругами незламною і непереможною, з якою
рахувалися європейські політики, королі та полководці і
сьогодні в лавах ЗСУ, як добровольці, волонтери, учасники
Майдану чітко показали всім неможливість і погані наслід-
ки воювати з Україною, тому завдання козацтва це в першу
чергу захист народу від супротивника і окупанта наголосив
модератор зборів. Теплі слова були сказані на честь всіх
козаків-героїв першого 37-го батальону (командир Олесандр Лобас, начальник штабу Ілля Лапін), батальону
“Січеслав” (командир зараз несе службу), 55-ї артилерій-
ської бригади, морської піхоти, багатьох інших військових
підрозділів де служать наші побратими. Присутні підтри-
мали державну Доктрину інформаційної безпеки, подяку-
вали всім журналістам та військовим кореспондентам, які
пишуть багато років, буваючи особисто на фронті. Саме
швидка організація Самооборони, козацького руху опору
в багатьох областях не дала колаборантам і бандитам за-
хопити владу і встановити диктаторські промосоквські режими з планами ліквідації нашої країни і створення вся-
ких “новоросій”. Олександр Притула привітав присутніх із
значною подією надав корисні пропозиції щодо подальшо-
го розвитку національно-патріотичного виховання молоді,
проведення міжнародних козацьких Конгресів, підтримки
євроатлантичної інтеграції, розвитку спорту та бойових
національних звичаєвих козацьких мистецтв, Павло Білан
запропонував в третьому номері розповісти про операції
“Дозор” і “Перехоплення”, Костянтин Лямцев яскраво роз-
повідав про історію становлення незалежності, запросив
всіх колег бувати у навчальних заклад, шанувати рідну мо-
ву, виховувати молодь на найкращих прикладах. Священ-
ник ПЦУ отець Василь закликав присутніх до більш актив-
ної участі в громадських патріотичних заходах, підтримкці
Православної Церкви України, підготовці статей на ці теми.
Валентин Терлецький талановитий журналіст розповів про
спільні з Великою Радою проекти, передачу “Козацька звитяга”, яка на жаль, сьогодні вже не виходить, передав
в книжковий фонд Першої Національної козацької гро-
мадської історичної бібліотеки свою авторську цікаву ро-
боту – нову книгу про історію Запорозького козацтва, пообіцяв і надалі надавати матеріали для друку в альма-
нах про операцію “Козацький волонтер” та інші. Керівник
обласної спілки журналістів Наталя Кузьменко, наша ша-
новна берегиня виступила за розширення подібних ви-
дань та збереження старих україномовних, які закрива-
ються і не підтримуються. Пилип Юрик відомий автор ба-
гатьох гарних творів, письменник підкреслив неприпусти-
мість закриття національно-патріотичних та інформацій-
них видань на державній мові і необхідність боротьби з
цим негативним явищем, подякував за випуск альманаху
з побажанням збільшення тексту. Отаман полку ім. Петра
Сагайдачного МСК “Запорозька Січ” Валерій Свідерський,
з осавулом Артемом Сахаровим зобов”язалися надати
матеріали щодо розвитку мото-спорту в клубі, який працює
багато років в Запоріжжі, а козаки приймають участь у зма-
ганнях по всій країні. Заступник головного редактора, бать-
ко учасника АТО, Володимир Лютий поінформував про по-
дальші плани колективу, виїзди групи козацьких військових
кореспондентів на фронт. Учасник АТО, воїн-герой 72-ої
бригади ЗСУ Ігор Турупенко обдарований поет, яскраво продекламував вірші про війну, запропонував створити в
альманасі окрему рубрику, поділився спогадами про служ-
бу та героїв-побратимів. В ході роботи Круглого столу були
розглянуті і підтримані пропозиції голови робочої групи по
створенню програми розвитку козацтва в місті Запоріжжі
Дмитра Сухініна на 2020 рік, надання Набережній ім”я ота-
мана Першої Запорозької Січі Дмитра Вишневецького
(Байди), проведення Міжнародного Конгресу козацтва, Олександра Притули про подальший розвиток козацької
педагогики, Георгія Шаповалова про публікацію матеріа-
лів з питань краєзнавства і подальшої боротьби з псевдо-
історичними героями, за об”єктивність науки, збільшення
тиражу видання та наукових статей про забутих або навми
сно принижених царатом та більшовиками отаманах та
керівниках різних часів – Івана Виговського, Пилипа Орлика
Івана Мазепу, Симона Петлюру, Павла Скоропадського,
Михайла Грушевського та інших видатних особистостях. Віта Міхайлова, заступник директора Запорізького Січо-
вого колегіуму, берегиня козацтва, учасник багатьох па-
тріотичних акцій, обдарований педагог розповіла про
новий проект з ГО “Запорозьким козацьким звичаєвим
лицарським орденом ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди)
по створенню нового сайту “Українське патріотичне ко-
зацтво” з метою розповіді про всі заходи, збори, навчання
національно-патріотичні заходи, що проводять українці
по всій країні.
Наприкінці заходу голова зборів Дмитро Сухінін щиро по-
дякував всім представникам ГО “Міжнародний союз коза-
ків “Запорозька Січ”, Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, координаційної ради з питань розвитку козацтва
при ЗОДА, Всеукраїнської федерації “Спас”, ГО “Запорізь-
кий обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції”,
ГО “Гетьманська шляхетська академія”, всеукраїнський
штаб операції “Козацький волонтер”, ЗНУ, ЗДІА, обласної
спілки журналістів України, а також Світлані Лиходід,
Валентині Шаповаловій, Юрію Каганову, Михайлу
Мордовському, Віталію Пилипенку за допомогу у створенні
другого випуску та наданні статей і матеріалів.
керівник канцелярії, журналіст
альманаху “Українське патріотичне козацтво” Сергій Смазнов

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Філія Першої козацької громадської історичної бібліотеки в 55-й артилерійській бригаді поповнилася новою літературою

Козаки, волонтери – науковці, активісти просвітницького руху відвідали героїв
артилеристів. Спілкування, розповідь про історію відважних пращурів Запорозького козацтва було доповнено
передачею до книжкового фонду друго-
го номеру нового загальнодержавного 
інформаційного проекту – альманаху
«Українське патріотичне козацтво».
Підтримуючи державну Доктрину інформаційної безпеки, необхідність мо-
лоді та військовослужбовцям ЗСУ добре
знати історію і культуру минулих часів і
сьогодення, враховуючи продовження
боротьби за свою свободу і незалеж-
ність, особливо важливо мати можли-
власті донести правду життя до укра-
нського козацтва, всіх бажаючих вивча-
ти золоті сторінки минулого. Тому в
першому і другому випусках були на-
друковані цікаві статті вітчизняних об-
дарованих авторів про бойові операції
Війська Запорозького, видатних ота-
манів і гетьманів – Дмитра Івановича
Вишневецького (Байди), Петра Сагай-
дачного, Івана Степановича Мазепу,
організаторів і керівників повстанського
руху, фундаторів УНР, Української держа
ви, Директріі, учасників двох світових
війн. Також приділено увагу озброєнню,
побутовому життю, підкреслено велике
значення тисячолітній системі демокра-
тисного керування і управління прийня-
тими в лавах пращурів. Згідно загально
го рішення Великої Ради отаманів Запо-
розького козацтва, Запорозького козаць
кого звичаєвого лицарського ордену ім.
князя Д.І. Вишневецького (Байди), МГО
«Міжнародний союз козаків «Запо-
розька Січ», координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА до
редакційної колегії увійшли учасники
АТО, батьки героїв, представники преси
і телебачення, історичної науки, які
зробили свій вагомий внесок, додавши
реалізму сучасного життя і боротьби,
це Ілля Лапін, Володимир Лютий, Вален-
тин Терлецький, Михайло Мордовськой,
Георгій Шаповалов.

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Українське козацтво прийняло активну участь в організації і проведенні наукових, культурно-історичних та урочистих за- ходах на честь 100-річчя Соборності України

22 січня 2019 року по всій українській землі, в містах, райо-
нах областях, в стародавній тисячолітній столиці держави-
Києві відбулися масштабні урочисті зібрання, святкові захо-
ди, а до видатного дня в козацьких організаціях були про-
ведені козацькі кола, із молоддю конференції, круглі столи
де старшина та науковці яскраво і правдиво розповідали про
проголошення Акту Злуки – одної з самих визначних та важ-
ливих та визначних подій в історії України та Європи.
Треба підкреслити, що об”днання українських земель прохо-
дило у найскладніші часи для тогочасної України. З декількох
сторін на молоду державу тиснули вороги та загарбники, осо-
бливо ті хто ніколи не вважав юридичним та цивілізаційним правом народу на існування незалежної, демократичної, віль-
ної від іноземного диктату чужих та небезпечних ідеологій країни. Прихильники відновлення Російської імперії, дени-
кінські та інші армії з добре озброєних офіцерів, більшовицькі
армії, польські та інші війська на протязі 1917-го, 1918-го ро-
ків створили реальну загрозу силою зброї знищення УНР.
Тому своєчасно прийняте політичне і правове рішення керів-
ництва Української Народної Республіки та Західно-Українсь-
кої Народної Республіки через попередні угоди у Фастові бу-
ло реалізовано через проголошення 22 січня 1919 року на
Софійській площі у Києві, дало підстави для визнання нашої
країни як незалежної, повноправної, самостійної держави, для народу це був визначний етап національно-визвольного
руху, реалізації мрії мільйонів жити в своїй країні без гніту,
економічного, релігійного і політичного приниження, неспра-
ведливих кастових юридичних норм. Сотні тисяч жителів та
воїнів вважали себе козаками – патріотами і готови були об-
роняти Україну із зброєю в руках. Добре, що Державний се-
кретаріат ЗУНР швидко відпрацював попередній проект договору і напрвив до Директорії, і 1 грудня було підписано
Передвступний договір де прямо говорилося: “Західно-Українська Народна Республіка заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава, а натомість увіти з усею своєю
територією і населенням як складова частина державної ці-
лісності в Українську Народну Республіку… Правительства
обох Республік уважають себе зобов”язаними сю державну
злуку можливо в найкоротшім часі перевести в діло, щоб обі
держави утворили справді одну неподільну державну одини-
цю…” Документ цивілізаційного рівня значення підписали від
імені Директорії В.Винниченко, О. Андрієвський, Ф.Швець, С.
Петлюра, а в імені уряду ЗУНР – Л.Цегельський і Д. Левиць-
кий. 3 січня 1919 року на сесії УНРради прийнято історичну
Ухвалу, а 16 січня вирішальна політична подія відбулася на
засіданнях Директорії і КМ УНР.
Всенародні свята почалися з проголошення 22 січня тексту
Універсалу Директорії о 12 годині на Софійській площі відбу-
лася урочиста церемонія Злуки, де в присутності багатьох
тисяч українців Л.Цегельський зачитав Ухвалу УНРади, а
священник П.Корсунський оголосив Універсал Директорії. Вже 23 січня на Конгресі трудового народу було ратифікова-
но цей важливий документ та прийнято державний герб
України-Тризуб. Були також узгоджені дії на фронтах з воро-
жими силами, командування військами, затверджено склад
обраної делегації на Паризьку мирну конференцію, уведено
спільну валюту. Складні, героїні і трагічні подальші події, за-
пекла боротьба з загарбниками та окупантами, активна, як і
сьогодні гібридна війна проти України з боку більшовиків, з
утворенням фейкових маріонеткових “народних рад” та “зі-
брань”, червоний терор, пряме збройне захоплення суверен-
ної території УНР, Голодомор, репресії, ліквідація величезних
соціальних груп активної частини суспільства, інтелігенції,
військових, діячів культури і науки не змогли зламати духу
та сили волі українського народу до незалежності та бажан-
ня створити свою країну, а з 22 січня 1990 року – нагоди 71-ї
річниці проголошення цієї видатної події та важливішого для
нашої історії політичного рішення – для всієї нації це день
державне свято Соборності України. Українці, пам”ятаючи
про подвиг своїх пращурів, видатних фунадаторів – держав-
ників – Київської Руси-України – Володимира Святого, Яросла-
ва Мудрого, Козацької країни – Богдана Хмельницького, Івана
Мазепи, УНР – Михайла Грушевського, Володимира Вінічен-
ко, Симона Петлюри, Української держави – Павла Скоро-
падського, мільйонів загиблих героїв різних війн за багато
століть, боротьби з московською навалою та окупаціїю Кри-
му будуть вічно шанувати всіх тих хто віддав життя за сво-
боду та єдину Україну.
Сьогодні дуже важливо пам”ятати й шанувати всіх хто був причетним до об”днання нашої країни сто років тому. На-
ша делегація представників Запорозького козацтва мала
честь прийняти участь в урочистостях в Києві, історичній
Софійській площі, а отаман Дніпровського куреня МГО “Між-
народний союз козаків” Костянитин Лямціев і старейшни Великої Ради отаманів Запорозького козацтва на початку
дев”яностих допомагали прогресивним вітчизняним діячам
Народного Руху знову опинилися в епіцентрі подій вже як
почесні гості на державному і народному святі.
В Запоріжжі, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Хмельниць-
кому, Харкові та інших містах пройшли яскраві та добре
організовані святкові заходи за допомоги козацьких патріо-
тичних організацій.
За рішенням Великої Ради отаманів Запорозького козацтва
координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА
були проведені заходи виховного та навчального характеру.
Делегації запорозького патріотичного козацького руху опору
прийняли участь в урочистих зборах, а в обласному центрі
в державному академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В.Г.Магара із змістовними
промовами виступили керівники облдержадміністрації Кос-
тянтин Бриль, обласної ради Григорій Самардак, Запорізь-
кої міської ради Володимир Буряк. Були нагороджені достой-
ні та відомі учасники ООС та ветерани АТО, волонтери, нау-
ковці, працівники культури та освіти, ветерани державної
служби. Приємно було бачити достойних побратимів, які
отримали медалі та почесні грамоти з козацького середови-
ща – Миколу Говоруху, Валерія Матченка, Ларису Чурікову,
Олександра Білоусенка, Ольгу Волкову.
Активну участь по підготовці культурно-історичних заходів в
областях прийняли Ілля Лапін, Павло Білан, Володимир Лютий, Олександр Притула, Костянтин Рижов, Михайло Мор-
довськой, Георгій Шаповалов, Валерій Свідерський, Вадим
Литвин, Михайло Живиця, Кстянтин Лямцев, Ігор Рижков, Ігор Зубрицький,
Юрко Хижняк, Володимир Братищенко, Володимир Сі,
Євген Жаворонков, Віталій Пилипенко, Сергій Ігнатченко,
Роман Авдєєв, Дмитро Топчий, Тамара Загребельна, Храни-
тель Ікони, Старшина, Артем Сахаров, Іван Нонка, Костянтин
Немикін, Віктор Прийменко, Микола Деркач, Віктор Кучинський, Володимир Мельниченко, Микола Петренко, Ге-
оргій Тягунов, Ірина Півень, Елізавета Довбня, Олег Куртов, Олександр Грицаєнко,Валентина Єршова, Віктор Гонтар, Микола Никипілий, Олександр Литвин, Євген Шкрибітько, Валентина Шаповалова, Ігор Мазепа, Володимир Кондратевич, козаки МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”, ГО “Всесвітня генеральна асамблея нащадків козацьких родів”,
ГО “Запорозький обласний центр сприяння євроатлантичній
інтеграції”, ГО “Запорозький звичаєвий козацький лицарський орден ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди)”, полу ім. гетьмана Петра Сагайдачного МГО “МСК “ЗС”, всеукраїнсько-
го штабу операції “Козацький волонтер”, першого козацького
37-го батальону, 55-ї артилерійської бригади, духовенства
та козацьких священників Православної Церкви України.
Таке важливе державне свято як День Соборності України
буде назавжди одним з головних урочистих подій, які мають
величезне виховне патріотичне і історичне значення для багатьох поколінь українців теперішнього і майбутнього часів.
Велика шана й дяка всім мистецьким колективам, а особливо
козакам і берегиням – талановитим артистам театру ім. В.Г.Магара.
З повагою,
Голова Українського
козацького патріотичного
руху інформаційного спротиву,
член НСЖУ, автор книг,
військовий історик Дмитро Сухінін (Гора)

Запорозькі козаки – науковці, краєзнавці, історики організували виставку на честь державного герба України

21 січня 2019 року в приміщенні Запорізького обласного крає-
знавчого музею почала роботу цікава та актуальна виставка
на честь державного герба України. В перший день відкриття
і роботи експозиці, за люб”язним запрошенням організаторів
заходу, прийшло багато школярів, студентів, військовослуж-
боців ЗСУ з різних районів міста і області, учасники запорозь-
кого козацького патріотичного руху опору агресорам і окупан-
там, старійшини, старшина, волонтери, ветерани АТО.
Враховуючи велику кількість незвичайних, рідкісних фотогра-
фій стародавніх монет часів Київської Руси-України, де для
багатьох відвідувачів було цікаво побачити символ стародав-
ньої державності – Тризуб, який своїм рішенням ввів великий
фундатор країни, той великий хто передбачив славетне май-
бутнє – Володимир Святий Хреститель тогочасних українців-
русів. Важливим фактором успіху виставки було правильне подання правдивої, об”єктивної, документально підтвердже-
них даних про використання Тризуба в різні, іноді переможні,
іноді трагічні часи генези української державності, запеклої
боротьби за віру та волю. Так було і в часи утворення Укра-
їнської Народної Республіки, коли одним з батьків-засновни-
ків,видатним істориком і першим керівником держави, про-
фесором Михайлом Сергійовичем Грушевським з колегами
було переконливо доказано необхідність, як історично обгру-
нтованого і з політичної точки зору доречного, знаку. який має
всі права, як символ продовження розвитку колишньої тися-
чолітньої держави, одної з небагатьох самих могутніх, розви-
нених в економічному, культурному, оборонному та мистець-
кому напрямах тогочасної Європи та світу. Саме під цим гер-
бом народи, правителі, духовенство та воїни середньовіччя
різних країн добре впізнавали Київську Русь-Україну та її мо-
гутніх представників – полководців, купців, дипломатів, а так
ож і наприклад доньок князя Ярослава Мудрого, які невдовзі
стали королевами й княжнами багатьох потужних країн за-
хідної і північної Європи. Також добре відомо археологам і
вже широкому колу зацікавлених громадян, що одним з важ-
ливих доказів юридичного і морального права на повагу і ви-
користання як герольдичного символу Тризуб необхідно вико-
ристовувати тому що, наприклад, монети – златники та сріни-
ки, мали цей символ на аверсах державної валюти тих часів.
Ярослав Мудрий та інші князі продовжували цю традицію. То-
му як доказ представлені на виставці фотографії монет, їх опис та наукове обгрунтування для людей дуже важлива.
Інтерес викликали і знайдені нагороди УНР, періоду Гетьма-
нату Павла Скоропадського ( який теж хотів внести новизну
і запропонував герб із Запорозьким козаком в центрі, а зверху знака Тризуб), в період з вісімнадцятого по двадцяте
століття багато товариств, що об”єднували широке коло
активної частини української інтелігенції, які виступали за
збереження самобутності та традицій мови, розвиток літера-
тури, збереження стародавніх народних звичаїв також вико-
ристовувавли Тризуб, як символ історичної правди і держав-
ності України. На виставці представлені фотодокументи і ма-
теріали про наявність Тризубу на багатьох банкнотах, воєн-
них знаків, емблем української армії, документах різних дер-
жавних установ, в період двух світових війн, повстанськго руху в різні часи за останні шістсот років. Думаю важливим
для остаточного вирішення долі державного герба та його
вигляду відіграло відношення більшості козаків, суспільства,
інтелігенції, науковців та воєнних до Тризубу, як об”днуючого
фактору та правонаступності геральдичної традиції.
В Запоріжжі, за активної наукової діяльності старейшини ру-
ху опору, учасника та організатора багатьох культурно-істо-
ричних та виховних заходів, конференцій, семінарів, круглих
столів, професора, доктора історичних наук, яких одним с перших допомагав нам розповідати про історію запорозького
козацтва – Георгій Шаповалов, який присвятив дослідженню
витоків державного герба України та обгрунтуванню прина-
лежності його до української воєнно-політичної історії багато
років та Михайло Мордовськой – директор Запорізького
обласного краєзначого музею, учасник Революції Гідності,
науковець, активіст козацького руху, який є талановитим
учасником багатьох освітянських програм для наших побра-
тимів, головний редактор відомого сайту Координаційної
ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА з яким ми перші
провели виставки і фотовиставки про АТО, бойову історію За-
порозького козацтва, про Майдан в Запоріжжі і в Києві, в чер-
говий раз за допомогою наших членів руху, ЗОДА зробили
корисну справу для запорожців.
За декілька годин вивчення матеріалів було приємно відпові-
дати на багато запитань учнів Запорізького козацького ліцею,
військовослужбовців, волонтерів, шановного козацького това-
риства з МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”,
ГО ” Запорозький обласний центр сприяння євроатлантичної
інтеграції”, Всеукраїнської федерації “Спас”, Великої Ради
отаманів Запорозького козацтва, Дніповського, Заводського,
Шевченківського (полку ім. Петра Сагайдачного), координа-
ційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА, 14-го училища міста Запоріжжя ,Запорозького козацького звичаєвого козацького лицарського
ордену ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди), колективи альманаху “Українське патріотичне козацтво”, Першої Націогнальної громадської козацької історичної бібліотеки.
Для мене історика і вченого, керівника Великої Ради отаманів
дуже приємно було побачити спільну діяльність отаманів, які
прийшли із своїми козаками та старшиною, щоб потім мати
можливість докладно розповісти реальну та об”єктивну інформацію про історію Тризуба – державного герба України,
це Павло Білан, Володимир Лютий, Олександр Притула, Ко-
стянтин Рижов, Богдан Рижов, Валерій Свідерський, Артем
Сахаров, а Вадим Литвин приніс дуже цікві історичні арте-
факти із стародавнім знаком на особистих речах козаків,
хрести, монети, обереги.
Вельмишановним членам редакційної колегії нашого першого загальнодержавного інформаційного проекту-
альманаху “Українське патріотичне козацтво” мав честь
вручити другий номер альманаху та подякувати колегам
за участь у формуванні видання.
Впевнений, що виставка буде гарним прикладом спільної
співпраці з державним Інститутом Національної пам”яті з
Києву та активом області для популяризації нашої історії,
виконання положень Стратегії національно-патріотичного
виховання молоді та Доктрини інформаційної безпеки, чітко
показує європейський характер тисячолітнього розвитку
державності , його традицій та звичаїв.
З повагою,
Голова Українського
козацького патріотичного
руху інформаційного спротиву
член НСЖУ Дмитро Сухінін (Гора)

Козаки полку Сагайдачного МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ” організували для міської громади народні гуляння та урочистості на честь великого православного свята – Хрещення Господня

За стародавньою традицією Українське козацтво приймає
активну участь у всіх православних християнських заходах.
Минулого року побратими підтримали створення Єдиної
Православної Церкви України,як ще одного потужного ду-
ховного та морального чинника, який відіграє своє величез-
не значення в об”єднанні нашого суспільства. За віру та волю
пращури Війська Запорозького століттями перемагали су-
противників, як і сьогодні свята Православна Церква України
допомагає воїнам ЗСУ боротися за нашу свободу і незалеж-
ність. Одно з самих важливих християнських церковних свят
– Хрещення Господнє має особливе значення для всіх вірян.
З історії, якій майже дві тисячі років, святого писання нам
добре відомо, що Богоявлення починається з молитви за
день в християнських храмах по всьому світу, а в наступний
з ранку мільйони вірян йдуть до річок, ставків, інших анало-
гічних місць, де з святими іконами і хрестами священнослу-
жителі з молитвами і богослужінням допомагають всім охо-
чім християнам очиститися від гріхів і як свій час тридцятирічний Ісус Христос, обряд хрещення якого прово-
див в річці Йордан Іван Хреститель, також тричі пірнають у
воду, читають молитви, просять Господа про очищення від
гріхів, на цілий рік набирають святу воду, яка має велику ці-
лющу силу, для душі й тіла, відродження нового життя, позаяк водо сама отримує особливу благодатну силу. а наші духовні отці проводять святкові служби та літургії вже 19 січ-
ня кожного року.
В Запоріжжі, як і у всіх областях України українські козаки
супроводжують, охороняють та де потрібно допомагають
людям та священникам проводити урочисті заходи та самі
проходять обряд на свято Водохреща.
Так і сьогодні учасники Запорозького козацького патріотично-
го руху опору, Великої Ради отаманів Запорозького козацтва,
координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА,
МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ” в багатьох
районах області, особливо в місті робили добрі звичаєві
справи.
Полк ім. Петра Сагайдачного Шевченківського району м. За-
поріжжя, одна з самих потужних організацій запросили нашо-
го багаторічного учасника боротьби за краще майбутнє, свя-
щеннка Православної Церкви України, духовного пастиря За-
порозьких козаків з початку Революції Гідності, вельмишанов-
ного отця Василя (Терно), який майже цілий день допомагав
вірянам, цікаво розповідав про історію такої важливої події,
як Хрещення Господнє, освячував святим хрестом учасників
обряду, сотень людей, які прийшли до ставка та незважаючи
на зимову погоду тричі пірнути у воду.
На початку заходу учасники руху провели Козацьке Коло,
з вже традиційним молебнем, виконанням державного Гімну
України, який урочисто співала переважна більшість мешкан-
ців району та гостей міста, яких набралося до шістисот чоло-
вік керівники та старшина – учасники Майдану, Самооборони,
ветерани АТО, волонтери, письменники, журналісти, освітяни
та вихователі з навчальних закладів з Шевченківського, Хор-
тицького, Дніпровського та Заводського районів з закавле-
ністю прослухали промови Голови Великої Ради отаманів За-
порозького козацтва Дмитра Сухініна, фундатора і отамана
полку Сагайдачного Валерія Свідерського, першого голови
Народного руху України в м. Запоріжжі, отамана Дніпроввсь-
кого куреня Костянтина Лямцева, Генерального судді, вете-
рана та полковника СБУ у відставці Павла Білана, голови
ради отаманів МСК “ЗС” Володимира Лютого, священника
ПЦУ отця Василя (Терно). Дуже приємно було чути слова
неформальної теплої дяки за багато місячну роботу по наве-
денню ладу, ліквідації силами козаків – волонтерів екологіч-
ної катастрофи, бо довгі часи в цих місцях панували безлад,
багато сміття заважало гуляти родинам з малими дітьми, лю-
дям похилого віку, а хулігани і та інші злочинці намагалися та-
ємно вирубати дерева, для чого проводилася операція “Лісо-
руб” і наприкінці листопаду минулого року побратимам не тільки вдалося привести в порядок територію, вигнати право-
порушників, а і за допомогою старшини МГО “Міжнародний
союз козаків “Запорозька Січ” вмоисадити, на радість жителям
мікрорайону алею Слави Запорозького козацтва, створити
філію Першої Національної громадської козацької історичної
бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди), відкрити
спортивний клуб “Міцний козак” при навчальному закладі.
Також за загальним рішенням відомого та сміливого козака
самооборонця, учасника Майдану в Запоріжжі Івна Нонку бу-
ло прийнято до штабу Великої Ради отаманів Запорозького
козацтва та Запорозького звичаєвого козацького лицарського
ордену ім. Дмитра Вишневецького (Байди), з урочистим вру-
ченням відповідних Універсалів та благословінням Право-
славної Церкви України з обрядом посвячення.
Велика та наполеглива робота була проведена козаками і при підготовці до сьогоднішнього свята. Побратими переві-
рили льодову кригу, знайшли гарне та зручне місце, облаш-
тували місце з урахуванням допомоги, можливих складно-
щів, допомагали вірянам за їх проханням, а Іван Нонка пря-
мо скажу, врятував життя людині в літах без необхідної
підготовки для пірнання в зимову погоду. Весь день йшли
люди, цілували святий православний хрест, долучалися до
присутніх, пірнали у ставок, веселилися з діточками та юна-
ками та дівчатками батьки, які вперше прийшли в добре
підготовлене місце без допомоги влади або бюджетних кош-
тів. За традицією урочистості продовжилися дуже смачних
кулєшом, українськими козацькими піснями, а після закінчен-
ня на нараді полку вирішили нагальні робочі питання до плану роботи, подякували отаманам та козакам районів, які
самі тричі пірнали у ставок, підтримували святкові заходи-
Михайло Живиця, Костянтин Лямцев, Павло Білан, Володимир Лютий. Від полку Петра Сагайдачного, за активну
результативну підтримку закладу Валерій Свідерський вру-
чив мені, як Голові Великої ради отаманів Запорозького козацтва, Володимиру Лютому і отцю Василю (Терно), священнику ПЦУ. Також ми всі висловили особливу подяку всім берегиням волонтеркам козацького руху за смачні страви, куліш, підготовку до урочистостей, журналістську
діяльність, веселого настрою і теплої дружньої атмосфери
спілкування.
З повагою,
Голова Великої Ради отаманів
Запорозького козацтва, головний
редактор альманаху “Українське
патріотичне козацтво”, член НСЖУ Дмитро Сухінін (Гора)

Учасники українського козацького патріотичного руху інформаційного спротиву агресорам і окупантам домовилися діяти спільно з запорізькою обласною організацією “Просвіта” 13 січня 2019 року в приміщенні ГО “Просвіта” в Запоріжжі за запрошенням козацького старійшини, багаторічного ке- рівника міської організації Народного Руху України, в ми- нулому депутата обласної ради Костянтина Лямцева в на- раді прийняли участь представники МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”, координаційної ради з питань роз- витку козацтва при ЗОДА. Дмитро Сухінін розповів про ба- гаторічну діяльність Першої Національної козацької громадсь кої історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди) передав другий номер першого загальнодержавного інформаційного проекту – альманаху “Українське патріотичне козацтво”, із змістовною статтею Костянтина Лямцева про шанобливе ставлення до української мови та реалізацію в практичному напрямі нормативно-правових актів в держав- них установах щодо вживання фахівцями, спеціалістами та керівниками на робочих місцях, нарадах та інших заходах. Основними темами наради були питання пов”язані з подаль- шим проведенням та розширенням освітянських заходів в місті і області в навчальних закладах, військових частинах. Дмитро Сухінін розповів про проведення всеукраїнських на- ціонально патріотичних акцій – “вшануймо українську історичну літературу”, “Молоді про українську армію”, ство- рення філій козацької бібліотеки у військових підрозділах на фронті в Січовому колегіумі, спвпраці із студентами та викла- дачами Запорізької держаної інженерної академії, нові про- екти популяризації історичної літератури з Козацьким Ліцеєм м. Запоріжжя, проведені семінари, конференції, круглі столи на честь визначних керівників УНР, Повстанського руху, ота- манів та гетьманів Козацької держави, підтримки створення в Україні Православної церкви України. Члени організації ознайомили із проведеними заходами, книжковим фондом, а Костянтин Лямцев наголосив на необхідності спільної спів- праці та запропонував посилити роботу в школах, дитячих садках, технікумах та посилити контроль за вживанням державної мови в організаціях і установах області. Також були підтримані європейська інтеграція та подальший вступ України до Північно-Атлантичного Аль”янсу. Прес-служба МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”

13 січня 2019 року в приміщенні ГО “Просвіта” в Запоріжжі
за запрошенням козацького старійшини, багаторічного ке-
рівника міської організації Народного Руху України, в ми-
нулому депутата обласної ради Костянтина Лямцева в на-
раді прийняли участь представники МГО “Міжнародний союз
козаків “Запорозька Січ”, координаційної ради з питань роз-
витку козацтва при ЗОДА. Дмитро Сухінін розповів про ба-
гаторічну діяльність Першої Національної козацької громадсь
кої історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди)
передав другий номер першого загальнодержавного інформаційного проекту – альманаху “Українське патріотичне
козацтво”, із змістовною статтею Костянтина Лямцева про
шанобливе ставлення до української мови та реалізацію
в практичному напрямі нормативно-правових актів в держав-
них установах щодо вживання фахівцями, спеціалістами та керівниками на робочих місцях, нарадах та інших заходах.
Основними темами наради були питання пов”язані з подаль-
шим проведенням та розширенням освітянських заходів в
місті і області в навчальних закладах, військових частинах.
Дмитро Сухінін розповів про проведення всеукраїнських на-
ціонально патріотичних акцій – “вшануймо українську історичну літературу”, “Молоді про українську армію”, ство-
рення філій козацької бібліотеки у військових підрозділах на
фронті в Січовому колегіумі, спвпраці із студентами та викла-
дачами Запорізької держаної інженерної академії, нові про-
екти популяризації історичної літератури з Козацьким Ліцеєм
м. Запоріжжя, проведені семінари, конференції, круглі столи
на честь визначних керівників УНР, Повстанського руху, ота-
манів та гетьманів Козацької держави, підтримки створення в
Україні Православної церкви України. Члени організації
ознайомили із проведеними заходами, книжковим фондом,
а Костянтин Лямцев наголосив на необхідності спільної спів-
праці та запропонував посилити роботу в школах, дитячих
садках, технікумах та посилити контроль за вживанням державної мови в організаціях і установах області.
Також були підтримані європейська інтеграція та подальший
вступ України до Північно-Атлантичного Аль”янсу.
Прес-служба
МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”
13 січня 2019 року в приміщенні ГО “Просвіта” в Запоріжжі
за запрошенням козацького старійшини, багаторічного ке-
рівника міської організації Народного Руху України, в ми-
нулому депутата обласної ради Костянтина Лямцева в на-
раді прийняли участь представники МГО “Міжнародний союз
козаків “Запорозька Січ”, координаційної ради з питань роз-
витку козацтва при ЗОДА. Дмитро Сухінін розповів про ба-
гаторічну діяльність Першої Національної козацької громадсь
кої історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди)
передав другий номер першого загальнодержавного інформаційного проекту – альманаху “Українське патріотичне
козацтво”, із змістовною статтею Костянтина Лямцева про
шанобливе ставлення до української мови та реалізацію
в практичному напрямі нормативно-правових актів в держав-
них установах щодо вживання фахівцями, спеціалістами та керівниками на робочих місцях, нарадах та інших заходах.
Основними темами наради були питання пов”язані з подаль-
шим проведенням та розширенням освітянських заходів в
місті і області в навчальних закладах, військових частинах.
Дмитро Сухінін розповів про проведення всеукраїнських на-
ціонально патріотичних акцій – “вшануймо українську історичну літературу”, “Молоді про українську армію”, ство-
рення філій козацької бібліотеки у військових підрозділах на
фронті в Січовому колегіумі, спвпраці із студентами та викла-
дачами Запорізької держаної інженерної академії, нові про-
екти популяризації історичної літератури з Козацьким Ліцеєм
м. Запоріжжя, проведені семінари, конференції, круглі столи
на честь визначних керівників УНР, Повстанського руху, ота-
манів та гетьманів Козацької держави, підтримки створення в
Україні Православної церкви України. Члени організації
ознайомили із проведеними заходами, книжковим фондом,
а Костянтин Лямцев наголосив на необхідності спільної спів-
праці та запропонував посилити роботу в школах, дитячих
садках, технікумах та посилити контроль за вживанням державної мови в організаціях і установах області.
Також були підтримані європейська інтеграція та подальший
вступ України до Північно-Атлантичного Аль”янсу.
Прес-служба
МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”

Запорозькі козаки яскраво й весело привітали мешканців та гостей міста з великим святом – Різдвом Христовим!

Кожного року в різних містах і областях України проходять
урочистості на честь Різдва Христового, яке відмічають
християни по всьому світу. Молебні в церквах, веселі на-
родні гуляння, яскраві концертні програми, виступи тала-
новитих майстрів і дитячих творчих колективів, все це
стародавній атрибут масштабних заходів, до яких всі го-
туються заздалегідь. В Запоріжжі традиційно, як у місті так
і в районах області козацькі патріотичні організації, волонте-
ри, учасники руху опору, бойових дій на сході України, творча
обдарована молодь проводять цікаві мистецькі заходи, з
метою виховання достойних членів українського суспільства
в різних формах знайомлять любимих діточок з нашою
історією і стародавньою культурою тисячолітньої Руси-України і далі у сиву глибину вікових традицій. З юнаками
й дівчатками дорослі й старше покоління моляться у церквах,
як і наші побратими підтримуючи Православну Церкву Укра-
їни, а потім влаштовують розважальні заходи по всій країні.
7 січня дуже приємно було побачити на Фестивальній площі
висококласну концертну програму із українськими старо-
давніми та козацькими піснями, виконанням обдарованою
молоддю віршів відомих вітчизняних авторів, веселими тан-
цями та колядками. Велику корисну роботу провели наші
шановні педагоги, вихователі, організатори заходів, а особливо приємно було бачити майстрів бойового мистецтва
“Спас”, членів всеукраїнської федерації, козаків-тренерів,
старшину й старійшин, учасників запорозького козацького
патріотичного руху опору агресорам і окупантам, членів ко-
ординаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА,
Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”, ГО “Запорізь-
кий обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції”, Всеукраїнського клубу ветеранів важкої атлетики, коазцької громадської бібліотеки.
Добре, що саме в Запоріжжі багато років існує і активно діє
школа “Спас”, а голова федерації Олександр Притула, ке-
рівник школи, голова КРК ЗОДА Костянтин Рижов, Михайло Пирог, полковник козацтва, спотрсмен-чемпіон пан Сич з
шановними тренерами та побратимами вкотре зробили
святкові заходи цікавими і веселими. Багато було зроблено
для того щоб навчити молодь любити свою рідну землю,
через високу повагу до звичаїв, традицій і історії пращурів.
Приємно було побачити зроблені “золотими” руками наших
незвичайно обдарованих берегинь і представників творчої
інтелігенції різних виробів із скла, металу та дерева, яким
відверто дивувалися гості міста і з задоволенням купували
на добру пам”ять багато друзів і шанувальників ручної
роботи. Щиро дякую пані Наталі Бабенко за активну участь
виховній діяльності через такі класні сувеніри, які самі за се-
бе розповідають про нашу багаторічну культуру.
Незважаючи на погоду, хоча Бог подарував нам в цей день
також справжню зиму із снігом, без слякоти, як у народних
казках дивовижну з невеличким морозом та вітерцем, але
з друзями та різноманітною програмою, ми цього не помітили, тому що всі були задоволені і веселі, раділи новим
зустрічам й самі приймали активну участь у величезній свят-
ковій програмі. Впевнений, що наші лицарі в металевих латах, що на кшталт раннього середньовіччя майстерно билися мечами та палицями, чим також дуже приваблювали та заставляли хвилюватися глядачів не встигли замерзнути.
Всі славили Діву Марію, Ісуса Христа, святу церкву, як сьогодні вона називається Православна Церква України, добре, що заходи пройшли на високому культурному рівні.
З повагою,
головний редактор-засновник
альманаху “Українське патріотичне
козацтво”, член НСЖУ, заступник
голови КРК ЗОДА Дмитро Сухінін (Гора)

Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ” привітав побратимів з отриманням Томосу, козаки прийняли активну участь в урочистостях та молебнях присвячених великому святу – Різдву Христовому, а в Запоріжжі освячено другий номер альманаху “Українське патріотичне козацтво”

Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ” привітав побратимів з отриманням Томосу, козаки прийняли активну участь в урочистостях та молебнях присвячених великому святу – Різдву Христовому, а в Запоріжжі освячено другий номер альманаху “Українське патріотичне козацтво”
По всіх областях України проходять урочистості, на своїх
зібраннях, в церковних громадах, в родинах щиро вітають
друзів, однодумців, побратимів з діаспори козаки – учасники
Революції Гідності, воїни-захисники, учасники АТО, волонте-
ри, науковці, письменники, активісти громадського руху,
творча інтелігенція, молодь і всі кому дороги наші героїчне минуле і яскраве майбутнє з одною з самих видатних і важ-
ливих релігійних подій минулого і нинішнього років, цивілізаційного, світового масштабу – створення Православ-
ної Церкви України і надання Томосу Патріархом Варфоло-
меєм, як символу та законного, канонічного права бути віль-
ними і приєднатися до одновірців та повернення історичної
правди та справедливості. Завдяки неймовірним зусиллям,
силі духу, незламної волі до повернення к фундаментальним
тисячолітнім канонічним цінностям з епохи великого князя
Київської Руси-України Володимира Святого Його Святості
Патріарха УПЦ КП Філарета, президента України Петра По-
рошенка, мільйонів вірян нашої країни та побратимів і діаспо-
ри, українського патріотичного козацтва, сьогодні, коли голов-
ні події століття в житті православних християн стали реальністю та на віки юридично закріпили канонічними рішеннями і документами об”єднання і створення Єдиної
Православної Церкви України – події цивілізаційного масшта-
бу.
Тому майже в усіх областях нашої рідної країни козаки спільно з духовенством та релігійними громадами готують
урочистості, приймають участь в молебнях, щиро вітають
друзів. Так в Запоріжжі учасники Великої Ради отаманів За-
порозького козацтва, МГО “Міжнародний союз козаків “Запо-
розька СІч”, Координаційної ради з питань розвитку козацтва
при ЗОДА, ГО “Запорізький центр сприяння євроаталнтичній
інтеграції”, полк ім. Петра Сагайдачного Шевченківського ра-
йона м. Запоріжжя, Запорозький звичаєвий козацький ли-
царський орден ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди), ГО
“Всесвітня генеральна асамблея нащадків козацьких родів”,
колективи Першої Національної громадської козацької істо-
ричної бібліотеки, альманаху “Українське патріотичне ко-
зацтво, Всеукраїнського клубу ветеранів важкої атлетики,
Всеукраїнської ради з питань підтримки козацьких ЗМІ моли-
лися в церквах ПЦУ, а в церкві Архистратига Михаїла Шев-
ченківського району м.Запоріжжя отець Василь (Терно), як
духовний наставник нашого великого козацького братства,
яке об”єднує організації з десяти областей України та за
кордоном, в декількох демократичних країнах західної та
центральної Європи за нашою участю провів декілька ва-
жливих заходів, а 6 січня, напередодні великого християнсь-
кого свята-Різдва Христового ми мали честь бути присутніми
на молебні. Також отець Василь (Терно), за нашим прохан-
ям освятив другий номер загальнодержавного інформаційно-
го проекту-альманаху “Українське патріотичне козацтво”,
який є результатом потужної інтелектуальної діяльності ба-
гатьох козаків учасників АТО, Майдану, операцій “Дозор”,
“Перехоплення”, “Козацький волонтер”, талановитих науков-
ців, журналістів, істориків, представників духовенства УПЦ КП. Хочу підкреслити, що значення такого необхідного для
козацтва видання оцінив особисто Патріарх УПЦ КП Філарет,
який тепло, як вищий духовний батько прийняв нашу делегацію запорозького козацтва та благословив творчу ро-
боту і альманах в 2017-му і 2018-му роках. Також саме в травні 2018-го року в м. Пологи на Великій Ради отаманів За-
порозького козацтва, зборах МГО “Міжнародний союз козаків
“Запорозька Січ” було одноголосно прийнято підготовлене мною Звернення до українського козацтва щодо підтримки
Томосу та створення Єдиної Помісної Православної Церкви в
Україні, а також на початку червня того ж року на проведено-
му нашими організаціями Всеукраїнському Козацькому Колі,
незважаючи на спроби ворожих сил, януковської злочинної
влади та інших лжеакадеміків зірвати історичний національно
-патріотичний захід, куди приїхали з родинами козаки з п”ятнадцяти областей, за нашою пропозицією також одного-
голосно Коло ВИРІШИЛО підтримати дії українського духо-
венства УПЦ КП і політичного керівництва держави про мною
було складено офіційний документ, який зараз, як історичний
знаходиться в музеї Гетьманства та в канцелярії УПЦ КП.
Також старшина Запорозького козацтва обговорила питання
допомоги церкві. Отаман полку ім. Петра Сагайдачного Валерій Свідерський, відомий волонтер, керівник мотоклубу,
організатор багатьох екологічних акцій в районі запропонував
зробити алею козацької слави біля церкви Архистратига Ми-
хаїла, Володимир Лютий, заступник головного редактора
альманаху, багаторічний учасник руху опору проведення за-
ходів на території, Іван Нонка – учасник операції “Лісоруб”
згадав про необхідність на волонтерських засадах спланува-
ти роботи на даху храму. Вельмишановні берегині храму і ко-
зацтва Шевченківського району подякували нам за подарені
храму ікони минулого року, а ми вирішили продовжити цю
традицію. Добре, що з утворенням в районі полку ім. Сагай-
дачного МСК “Запорозька Січ” за короткий термін зроблемо
багато цікавих та необхідних молоді і громаді конкретних справ, а активна культурно-історична і звичаєва підтримка
УПЦ КП, а потім Православної Церкви України запорозьким
патріотичним козацьким рухом опору, що об”єднує вісім об-
ластей на протязі багатьох років є добрим прикладом та вір-
ним орієнтиром для всіх братських козацьких організацій.
З повагою,
Голова Українського козацького
патріотичного руху інформаційного
спротиву агресорам і окупантам,
Заступник керівника КРК ЗОДА,
член НСЖУ Дмитро Сухінін (Гора)

Добрі волонтерські справи козаків полку ім. Петра Сагайдачного

Добрі волонтерські справи козаків полку ім. Петра Сагайдачного
Напередодні Нового 2019-го року в Шевченківському районі м. Запоріжжя зібралися козаки-спортсмени, волонтери, учасники операцій “Дозор”, “Перехоплення”, батьки й діти
героїв – воїнів, всі кого з дитинства об”єднує любов до своєї
історії звичаїв та традицій. Відомий в Україні клуб під назвою
“Міцний козак”, багаточисельне братство любителів мото-
спорту, побратими нещодавно створеного підрозділу з по-
важною назвою – полк ім. Петра Сагайдачного МГО “Міжна-
родного союзу козаків “Запорозька Січ” зібралися щоб тепло
привітати з новорічним довгоочікуваним новорічним святом
любимих діточок, підвести підсумки минулого року, обговори-
ти плани майбутніх заходів.
Керівник організації Валерій Свідерський звітував про декілька важливих справ, які реалізували козаки для
допомоги українській армії, культурно-історичних проектів,
підтримки всеукраїнських національно-патріотичних акцій,
які було започатковано нами ще три роки тому. Так важливим
було створення алеї слави Запорозького козацтва на вели-
чезній території, яку почистили, прибрали самотужки, без
допомоги державних установ, де сьогодні вільно грають діти
гуляють дорослі, а пейзаж радує очі чистотою і порядком.
Також силами Піклувальної ради Першої Національної громадської козацької історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди) та козаків-викладачів, які працюють
в школах та училище, підприємців була створена чергова філія з цікавими книгами про українську козацьку історію,
героїчні й трагічні події сивої давнини і боротьбу за свободу
і демократію сьогодення з агресорами і окупантами на Донбасі. Для такого складного району яким є Шевченківський
козаки, за декілька місяців складної роботи створили для
молоді ще одну можливість проявити себе з кращої сторони
стати сильніше фізично й духовно, позбутися поганих нави-
чок, настроїтися на позитивний лад через зайняття спортом
в залах, які стали до вподоби вже багатьом колишнім паруб-
ка, що гуляли по вулицях без цілі, а іноді бешкетували, ство-
рюючи проблеми собі і дорослим району. В залах тепер є
все, що потрібно і для юнаків і для дорослих – велетенські
важкі гирі, тенісні столи, штанги, декілька саморобних, ство-
рених самими козаками-волонтерами, багато знарядь для
виконання жиму штанги, присідань з великою вагою, по-
мости, а також окрема зала для боксу, кікбоксінгу для відпо-
дальних і дорослих спортсменів. Мені, важкоатлету-ветерану
голові обласної федерації шістнадцять років було приємно
побачити шану і повагу до тих хто виховував побратимів, яким вже за тридцять і сорок років. На видному місці на вході
в клуб встановлено меморіальну дошку на честь видатного
тренера, спортсмена, людини з великим серцем, досвідом
виховної роботи, який все життя присвятив вихованню мо-
лоді Запоріжжя, багато з яких стали чемпіонами і рекордсме-
нами змагань високого рівня – Клименка Володимира Микитовича, майстра спорту з греко-римської боротьби.
Після презентації філії бібліотеки та обговорення завдань
на наступний період, за традицією та звичаєм запорозького
війська з добрими словами виступив священник УПЦ КП отець Василь (Терно),який освятив нову фундацію, козацький
штаб та тренувальний комплекс.
Далі старшина привітала вельмишановні родини, діточок, ба-
бусь і батьків з наступаючим новорічним святом. Своїми силами була розроблена цікава виховна програма, запрошені
Дід Мороз, Снігурка, інші відомі та любимі персонажі з на-
родних українських казок, а наприкінці свята юнаки, дівчата,
малеча отримали подарунки та ласощі для продовження свята за столом з рідними та близькими. Справжнім подарунком козакам були веселий сміх, радість, поцілунки та
щастя в очах любимих дітлахів.
Також Велика Рада отаманів Запорозького козацтва щиро привітала Валерія Свідерського – отамана полку з високою
оцінкою змієвських козаків, учасників всеукраїнської операції
“Козацький волонтер” з врученням Почесної грамоти від
керівництва Харківської Єпархії УПЦ КП.
Заходи пройшли в теплій дружній обстановці.
З повагою,
Голова Великої Ради отаманів Запорозького
козацтва, член НСЖУ, директор-фундатор
козацької громадської історичної бібліотеки Д.В. Сухінін (Гора)

Вийшов в світ другий номер нового загальнодержавного громадсько-політичного, науково-публіцистичного проекту – альманаху «Українське патріотичне козацтво»

Вийшов в світ другий номер нового загальнодержавного громадсько-політичного, науково-публіцистичного
проекту – альманаху «Українське патріотичне козацтво»
На підтримку державної Доктрини інформаційної безпеки, прийнятих
політичним керівництвом України Стратегії національно-патріотичного
виховання, принципових цивілізаційних
рішень щодо європейської інтеграції та
приєднання до потужного оборонного
союзу демократичних країн – НАТО, вивчення правдивої історичної правди
про героїчне минуле нашої країни, підтримки боротьби за віру та волю з
бандитами та окупантами та об`єднання всіх демократичних інтелектуальних творчих козацьких
сил для популяризації наших звичаїв і
традицій в минулому році за моєю про-
позицією з вельмишановних колег МГО
«Міжнародний союз козаків «Запорозька
Січ», координаційної ради з питань
розвитку козацтва при ЗОДА, Великої
Ради отаманів Запорозького козацтва,
Запорозького звичаєвого лицарського
Ордену ім. Князя Д.І.Вишневецького (Байди), ГО «Запорізький обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції», ГО «Всесвітня генеральна
асамблея нащадків козацьких родів»,
учасників Революції Гідності, героїв – козаків ЗСУ, добровольців АТО, волонтерів, патріотів науковців, митців,
чесних, відданих справі державних ке-
рівників, колективу Першої Національної громадської козацької історичної бібліотеки ім. Дмитра Вишневецького (Байди), що входили з 2014 – го року до
запорозького козацького руху опору агресорам і окупантам була створена
ініціативна група для реалізації нового
необхідного, як показало життя корисного суспільству проекту у вигляді
друкованого та електронного засобу
масової інформації.
Створена редакційна колегія до якої мав честь як головний
редактор-засновник запросити талановитих і обдарованих
істориків, науковців, письменників, членів Запорізької спілки журналістів НСЖУ, офіцерів, учасників бойових дій, волонтерів, блогерів, державних працівників,
депутатів Запорізької обласної ради, Запорізької спілки журналістів НСЖУ, релігійних діячів УПЦ КП, це вельмишановні – полковник ЗСУ І,Є. Лапін, полковник СБУ у відставці, ліквідатор аварії на ЧАЕС П.А. Білан, батько учасника АТО, волонтер В.М. Лютий, М.М. В.А. Банах, К.К. Лямцев, В.І.Мельниченко, С.Б. Ігнатченко,
Мордовськой, Г.І. Шаповалов, К.А. Рижов, О.Л. Притула,
І.В. Мазепа, А.І.Чеберко, В.О.Кондратевич, А.В.Вовк,
І.І. Зубрицький, священник УПЦ КП отець Василь (Терно).
У другий номер альманаху “Українське патріотичне козацтво” увійшли наукові та документальні матеріали про
історію українського державотворення, використання зброї
різних часів, питання земельно-майнового стану на Запоріжжі в період середньовіччя, цікаві статті про козацькі
клейноди в Україні та за її межами, формування демократичних традицій врядування в Запорізькому товаристві, суднобудування, місцеві історичні пам”ятки-
Садибу Попова в Василівці Запорізької області. Для молоді і документального підтвердження активної громадсько-політичної позиції Запорозького козацтва до-
дані Політичні звернення про підтримку створеного нами
Українського козацького патріотичного руху інформацій-
ного спротиву агресорам і окупантам до міністра Ю.Я. Стеця, подальшого розвитку української мови як чинника
національної безпеки української держави (автор К.Лямцев), створення нової Концепції розвитку Українського козацтва – звернення до Президента України Петра Порошенка, волонтерську діяльність на підтримку
ЗСУ, військову ратну службу запорозьких козаків в ЗСУ,
допомоги пораненим героям, співпраці з громадськими
організаціями “Родина козацької звитяги”, де обєдналися
сім”ї загиблих героїв в АТО, про проекти вшанування пам”яті борців за незалежність всеукраїнського рівня,
Звернення до міжнародних патріотичних організацій в Діаспорі щодо засудження піратського нападу РФ на
наших військових моряків в Азовському морі, підтримки
дій міністерства оборони відносно розвитку підрозділів
територіальної оборони, участі козацьких організацій, введення воєнного стану для посилення ЗСУ у разі по-
тенційно можливого нападу країни-агресора, необхідної
для всіх інформації про проведений Третій історичний Між-
народний Конгрес Козацтва в Запоріжжі на підтримку боротьби українського народу за віру та волю, участі
делегації руху опору в роботі Міжнародної конференції
з питань безпеки в Євпропі в Вільнюсі, підтримки вітчизняного спорту, бойового мистецтва “Спас”. Деякі статті пере-
кладені англійською мовою для направлення в парла-
ментські бібліотеки демократичних європейських країни,
Австралію, Канаду, США – нашим закордонним козакам
діаспори та політичним діячам урядів, Конгресу США,
в парламент Великої Британії, керівництву Германії,
сенаторам Франції, в НАТО та структури Європейського Союзу.
Від колективу редакції, Українського козацького руху інформаційного спротиву агресорам і окупантам висловлюю щиру подяку за активну творчу і методичну допомогу, багаторічну волонтерську участь у всеукраїнській операції “Козацький волонтер”, роботі Піклувальної Ради козацької історичної громадської
бібліотеки, допомогу в реалізації нового інформаційного
проекту народному депутату України Миколі Фролову та
всім колегам-науковцям історикам Запорізького національного університету.
З повагою,
головний редактор-засновник
альманаху, кандидат наук з
державного управління, член НСЖУ,
автор книг, військовий історик Д. В. Сухінін

NAPA, Calif. (AP) Marshawn Lynch isn't shedding anymore light on his decision to sit during the national anthem before the Oakland Raiders' first exhibition game.Lynch declined to comment on why he chose to sit down Saturday night while the rest of his teammates stood during the anthem before a game in Arizona against the Cardinals.That left his teammates to answer for him on Tuesday after the team returned for its first practice since that game."I'm proud of him," tight end Jared Cook said. "I think it's awesome. Everybody has points of discussion after what Charles Woodson Jerseys happened in Charlottesville just the night before. I think it's important for men in our position to step up and speak on unnecessary situations we find ourselves in as minorities in this country. That's why I'm proud of him."Cook said he hadn't talked to Lynch about his stance and didn't know what specifically he was protesting. Other players who have declined to stand for the anthem have been much more open about their reasons, starting with former San Francisco quarterback Colin Kaepernick, whose protest last year over police brutality and racial oppression made it a major issue in the NFL."We didn't talk to Latavius Murray Jerseys him," Cook said. "I don't know his intentions. I don't know what he wanted to do by it. But I know that guys like Colin Kaepernick have become my favorite football players for doing it."Kaepernick is not on a team this season but the issue remains with Seattle Seahawks defensive lineman Michael Bennett and Lynch both sitting for the anthem last weekend.Bennett has been vocal about Khalil Mack Jerseys his reasons why, citing social injustice. He said his decision was solidified by the violence last weekend surrounding a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia, that included the death of a young woman who was struck by a car deliberately driven into a group of counter-protesters.Cook said he has considered an anthem protest in the past and does not rule out doing one this season."As far as the future goes, I don't know. Bruce Irvin Jerseys I don't know," he said. "I know I feel uneasy about the situation going on in this country and have been for Derek Carr Jerseys a while."Raiders coach Jack Del Rio said last season that players should protest on their own time instead of when they are representing the organization.