Віктор Муженко відверто та актуально про війну, ЗСУ, НАТО та захист держави

Збройні сили України. Курсом до #НАТО NATO. Розповідає головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу генерал армії України Віктор Муженко
спеціально для журналу «Телеком. Військовий зв’язок» за березень 2018.

Розкажіть, що взагалі означає такий перехід, та якими є першочергові задачі у 2018 році . Чи узгоджуються пріоритети з представниками НАТО?

Перехід на стандарти НАТО для Збройних Сил України означає перехід на якісно новий рівень, остаточне позбавлення так званого пострадянського спадку. Це нова філософія військового будівництва, ефективність якої була доведена досвідом провідних країн світу.

На практиці це означає розробку, прийняття та поступове впровадження у Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України внутрішніх положень та правил, включаючи, наприклад, норми забезпечення та положення статутних документів, які дозволятимуть Збройним Силам України досягати оперативної з сумісності військовими підрозділами та частинами з країн НАТО.

Це дуже глибока та змістовна внутрішня перебудова усього військового організму. Вона стосується, передусім, реформування та підвищення ефективності системи управління Збройними Силами, впорядкування діяльності залучених до цього структур, досягнення оптимального балансу між плануванням та використанням ресурсів та спроможностей в оперативній, адміністративній та матеріальній сферах.

При цьому важливо усвідомлювати, що «стандарти НАТО» – це не абстрактна категорія. Це ретельно розроблені та формалізовані у документах регламенти та норми, якістосуються тієї або іншої сфери військової діяльності.

Для підготовки у Збройних Силах України використовуються 765 таких стандартів або, іншими словами, нормативних документів НАТО. Більшість із цих документів(655) використовуються мовою оригіналу – англійською.Українською вже перекладено 13 таких документів, ще 97документів усе ще опрацьовуються перекладачами. Але всіці документи ретельно вивчаються та використовуються для створення сумісних із НАТО національних стандартівта методик підготовки ЗС України та інших складових силоборони.

Нормативні документи НАТО (стандарти) мовоюоригіналу використовуються переважно військовими частинами Сухопутних військ, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, підрозділами та кораблями Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які беруть участь у заходахміжнародного співробітництва та у спільних з НАТО заходах і структурах, зокрема, у Силах реагування НАТО.

Перехід на стандарти НАТО – це одне з головних завданьрозвитку Збройних Сил, яке відображене в концептуальнихдокументах. Йдеться, насамперед, про Стратегічний оборонний бюлетень України і про Державну програму розвиткуЗбройних Сил України на період до 2020 року. Нашівійськові мають набути спроможностей, які дозволять їм нелише ефективно реагувати на військові загрози національнійбезпеці України, але й досягти євроатлантичних стандартівта критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в НАТО.

Стратегічний оборонний бюлетень визначає п’ять стратегічних цілей розвитку оборонних спроможностей України.Серед них – розбудова системи керівництва силами оборони,впровадження системи планування та управління ресурсами,досягнення оперативних спроможностей військ, достатніхдля гарантованої відсічі агресії та для оборони держави,відповідно до принципів і стандартів НАТО. Ще дві важливіцілі – це впровадження об’єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення, що набуває особливого значення в умовах бойових дій. Всі згадані спроможності мають будуватися на сучасних принципах і підходах, якими керуютьсякраїни-члени Північноатлантичного Альянсу.

Одним словом, сьогодні зроблено багато, але ми усвідомлюємо, що головні виклики – все ще попереду. Із зрозумілих причин найважче буде досягти стандартів, які стосуються переведення основних зразків озброєння і спеціальної техніки на стандарти та технічні регламенти держав – членів НАТО. У нас просто не існувало такої системи. Але якщо є бажання – все можливо.

Зараз для підготовки військ (сил) Збройних Сил України, як згадувалося, використовується більше 1000 національних стандартів індивідуальної та колективної підготовки (ланки відділення, взвод, рота, батальйон, бригада (полк)) та їм рівних, а також близько 100 методичних матеріалів (посібників, рекомендацій, програм, інструкцій, довідників, настанов). За національними стандартами та методиками підготовки у 2017 році проведено підготовку у повному складі двох окремих механізованих бригад Сухопутних військ ЗС України, розпочато підготовку військових частин та підрозділів інших видів (родів) ЗС України.

У рамках удосконалення системи управління у Збройних Силах проведено заходи щодо розмежування функцій і завдань, реорганізації органів військового управління відповідно до розподілу повноважень у типовій структурі штабів збройних сил держав – членів НАТО. З цією метою та відповідно до затверджених планів реорганізовано структурні підрозділи Генерального штабу за напрямами J-1, J-3, J-4, J-5, J-7. Триває створення ефективних управлінських вертикалей від Генерального штабу до окремої військової частини. Реорганізація Генерального штабу, перш за все, спрямована на набуття спроможностей до стратегічного керівництва силами оборони під час підготовки і ведення стратегічних дій, у тому числі як робочого органу Ставки Верховного Головнокомандувача. При цьому функції планування застосування та безпосереднього управління угрупованнями військ (сил) передаються до Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, організаційна структура якого буде максимально наближена до структури Основного командного пункту Збройних Сил України.

Крім вищезгаданої підтримки НАТО, допомога Україні також надається державами-членами Альянсу у рамках двостороннього співробітництва. Ми щиро вдячні нашим партнерам за надану консультативно-дорадчу та особливо матеріально-технічну допомогу. Цю допомогу важко переоцінити як з огляду на необхідність забезпечення першочергових потреб Збройних Сил України у перші роки протистояння російській агресії, так і в підтримці трансформаційних змін українського війська, які наразі тривають.

І от чого ми досягли:

1. На Саміті НАТО у Варшаві (08–09.07.2016) було прийнято Комплексний пакет допомоги (КПД), метою якого є систематизація започаткованих ініціатив і проектів Альянсу, а також консолідація і спрямування підтримки Україні для реалізації широкомасштабних реформ шляхом покращення координації та співробітництва між відповідними органами влади, збалансування ресурсів та програм, а також шляхом максимального збільшення фондів найбільш ефективним чином.
2. Реалізацію КПД можливо суттєво підсилити через нарощування обсягів виконання двосторонніх та багатосторонніх проектів співпраці з окремими країнами – членами НАТО (таких як країни Балтії, Польща та інші).
3. Цільові трастові фонди НАТО, започатковані ще під час Саміту НАТО у Уельсі у вересні 2014 року, залишаються потужним практичним механізмом співробітництва для нарощування оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації ЗС України, з яких найбільш значимими для ЗС України є:

• Трастовий фонд НАТО з логістики та стандартизації Збройних Сил України (Logistics & Standardization). Провідні країни: Чеська Республіка, Нідерланди, Польща.
• Трастовий фонд НАТО з модернізації системи зв’язку та автоматизації управління військами ЗС України (Command, Control, Communication and Computers System upgrade). Провідні країни: Канада, Великобританія, ФРН.

Протягом останніх воєнних років, коли Україна потребувала невідкладних заходів з допомоги, особливої ваги набуло міжнародне військове співробітництво на двосторонньому рівні. Традиційно основним та найбільш активним стратегічним партнером ЗС України є Збройні Сили та Національна гвардія Сполучених Штатів Америки. Мабуть, ви вже знайомі з таким механізмом отримання допомоги, як Багатонаціональний об’єднаний координаційний комітет (БОКК) з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

Довідково. У рамках БОКК здійснюється: 1) планування заходів курсової підготовки особового складу ЗС України за кордоном (80 % короткострокових курсів/стажувань протягом року); 2) отримання МТЗ за програмою ФМФ та навчання особового складу ЗС України для обслуговування окремих зразків техніки (контр-батарейні радари, медичне обладнання/устаткування); 3) візити в Україну мобільних тренувальних груп; 4) лікування та реабілітація поранених військовослужбовців.

Хоча БОКК створювався як українсько-американський, наразі у його роботі беруть участь такі країни, як Великобританія, Канада та Литва. Саме розширення спектру країн-учасниць БОКК є одним з важливих свідчень ефективності роботи Комітету.

У рамках БОКК в Україні розгорнуто Об’єднану багатонаціональну тренувальну групу – Україна для проведення заходів колективної та індивідуальної підготовки ЗС України. Підготовка здійснюється не тільки американськими, а й литовськими, канадськими (операція «Юніфаєр»), естонськими, латвійськими та польськими інструкторами. Через механізми БОКК вже підготовлено дев’ять батальйонів ЗС України.

Також до курсової підготовки залучаються й британські інструктори в рамках операції «Орбітал».

Знаковою є також активна робота американських радників на оперативному та тактичному рівнях в рамках Групи радників з оборонної підготовки (DEAG – Defense Education Advisory Group). За допомогою американських радників було опрацьовано настанови з бойової підготовки (на основі досвіду АТО та американських керівних документів) для ланки відділення – взвод. Наразі триває робота над опрацюванням таких документів ланки рота – батальйон.

«Ми вдячні партнерам за надану можливість спілкуватися з кращими експертами НАТО в системі оборонного планування, що дозволяє критично переосмислювати існуючу систему планування та будувати принципово нову» (праворуч — Нік Паркер (NickParker) — британський генерал, з 2016 року радник Міністра оборони України)

Чи дійсно реалістичною є мета до 2020 року виконати поставлені задачі щодо імплементації стандартів Альянсу у ЗСУ?

Щодо досягнення до 2020 року критеріїв НАТО, то можу вас запевнити, що для цього ми робимо багато і маємо зробити ще більше . З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України ми продовжуємо спрямовувати свої зусилля на виконання Стратегічного оборонного бюлетеня на період до 2020 року.

Незважаючи на складне економічне становище країни, витрати на оборону зростають. При цьому змінено співвідношення витрат на утримання, підготовку та розвиток Збройних Сил України.

Також хотів би підкреслити, що у 2017 році вперше за історію України профінансовані у повному обсязі заходи Державної програми розвитку Збройних Сил України (7,17 млрд грн).

Значні зміни останнім часом сталися в системі управління Збройних Сил України. Зазначу, що ці зміни пройшли перевірку в умовах ведення війни. Ми продовжили роботу з розмежування повноважень та завдань між органами військового управління з питань планування, підготовки та застосування військ (сил). З цією метою у 2017 році проведено реорганізацію чотирьох структурних підрозділів Генерального штабу за напрямами: J-1, J-3, J-4, J-5.

Підприємства українського ОПК та вітчизняні науковці в умовах війни змогли не лише налагодити виробництво необхідних техніки та озброєння, а й означити чіткі перспективи нашого воєнно-технічного розвитку

Також було розпочато упровадження методу оборонного планування на основі спроможностей, що дасть змогу якісніше здійснювати планування розвитку сил оборони та гармонізувати оборонне і бюджетне планування. З метою апробації нових форм і методів роботи та впровадження стандартів НАТО проводиться експеримент з функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нами організовано також підготовку фахівців, спроможних оцінювати рівень підготовки підрозділів відповідно до стандартів та критеріїв НАТО. У 2017 році підготовлено 136 інструкторів; наразі триває підготовка ще 34 інструкторів (197 ЦПСС).

І звичайно, ми очікуємо, що після завершення усіх перерахованих заходів, воєнно-політичне керівництво Альянсу прийме щодо вступу України до НАТО позитивне рішення.

Вище я вже зупинявся на тому, як ЗС України працюють на досягненні критеріїв НАТО. Коротко хотів би нагадати, які значні зміни сталися в системі управління Збройних Сил України останнім часом. Зазначу, що ці зміни пройшли перевірку в умовах ведення війни, а необхідність одночасно вести війну та реформувати систему управління не дозволяє водночас зруйнувати стару систему та побудувати нову, як це було зроблено в інших країнах в умовах мирного часу. Натомість, ми вимушені балансувати між можливістю та необхідністю.

Як Ви оцінюєте готовність Збройних сил України та інших силових структур до впровадження стандартів північно-атлантичного блоку? Наскільки особовий склад готовий ментально прийняти не тільки необхідність технічного переоснащення, але і нові стандарти взаємодії?

Будь-яка готовність ніколи не може бути достатньою, адже завжди є простір для її вдосконалення. Але, якщо відповідати прямо на таке пряме запитання, можу стверджувати – так, Збройні Сили готові до переходу на стандарти НАТО. Інша справа, що це – поступовий, еволюційний процес, який потребує відповідального ставлення, в першу чергу, до людей. Всі ці зміни і всі стандарти НАТО, до речі, спрямовані на розвиток в людях професійних здібностей і максимально можливої самореалізації. Ця система дозволяє знаходити та просувати по службових сходах офіцерів та сержантів з якостями справжніх лідерів, які в умовах збройного протистояння з противником проявляють талант блискучих командирів. Саме люди – наш головний скарб і наше головне надбання, про що наші західні партнери не втомлюються нагадувати нам на всіх рівнях.

Фактом є те, що Збройні Сили України суттєво змінилися протягом останніх кількох років, після подій 14-го року. Наприклад, переважна частина офіцерів, які обіймають зараз командні посади, мають реальний бойовий досвід. Я вже наводив цей приклад: у період з 2014-го по 2017 рік в середньому двічі змінилися офіцери на посадах командирів батальйонів, приблизно така сама статистика – на рівні командирів бригад. Це означає, що ці офіцери набувають подальшу освіту, посідають вищі посади. Саме вони, офіцери з бойовим досвідом, вже зараз формують керівний склад Збройних Сил України. Вони – майбутнє Українського війська.

Скажу більше. За час із початку війни генеральські звання отримали 50 офіцерів. Всі вони, без виключення, мали бойовий досвід. Це вже стала практика – наявність бойового досвіду є основною вимогою для просування по службі та призначення військовослужбовців на вищі посади. Цього року ми чекаємо випуск офіцерів, які поступали у вищі військові навчальні заклади з бойових посад, які пройшли важкі бої у 2014 році. Ці люди змінюють обличчя самої армії.

Ви питаєте – чи готові вони до змін? Вони готові. Готові взяти на себе відповідальність, опанувати новітніми системами управління військами та озброєнням. Готові, нарешті, перейти на стандарти НАТО, з якими вже близько знайомі, практично кожен з них.

Тож не бачу великих проблем у внутрішніх трансформаціях Збройних Сил. НАТО при цьому нічого нам не нав’язує. Вони вказують нам напрям і ціль, а ми вже самі обираємо шляхи для досягнення нашої мети.

До речі, якщо ми вже говоримо про стандарти НАТО, треба чітко розуміти: вони є універсальним інструментом, який не стримує розвиток національних Збройних Сил в країнах Альянсу. Україна – не виключення. Наші Збройні Сили також матимуть національні українські особливості, але розмовлятимемо ми з партнерами по НАТО однією мовою, мовою універсальних Північноатлантичних стандартів.

Які труднощі повстають перед командуванням Збройних сил? Якими є найбільші ризики та виклики для всього силового блоку України?

В цьому вбачається декілька викликів. Головний з них – це та обставина, що реформувати Збройні Сили, опановувати стандартами НАТО нам доводиться в умовах жорстокої військової агресії, яка розв’язана проти України Російською Федерацією. Це призводить до шаленого перенавантаження на економіку держави, на всі її адміністративні та політичні інституції, і безумовно – на Збройні Сили України. Але сааме почуття єдності з народом і віра в українське громадянське суспільство, яке зростає і міцнішає кожного дня, особисто для мене є підставою для оптимізму. Збройні Сили разом з таким народом подолають будь-які історичні виклики та перешкоди. Тож зусилля Збройних Сил з опанування стандартами НАТО – це важлива, але лише невелика складова тих зусиль, які докладає суспільство для просування шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції. Це гідна мета, ми маємо талановитих та мужніх людей, тож, без сумніву, здатні захистити власну державу й власну долю.

Серед стратегічних завдань, які стоять перед Збройними Силами, – формування справжнього професійного сержантського корпусу. З цим пов’язано вирішення цілого комплексу завдань – від впровадженням якісно нових відносин між офіцерами і сержантами до змін у ролі сержантів, яку вони нині відіграють у вихованні та професійній підготовці військовослужбовців.

Знову, це нова філософія, в тому числі – нові правила взаємин у військових колективах, які абсолютно відрізняються від тих, які можна було очікувати від армії «пострадянського» зразка. Професійні інструктори з країн НАТО допомагають нам опановувати не лише нові знання, але й нові підходи, нову психологію взаємин між військовослужбовцями.

Ще одна проблема, яку ми всі усвідомлюємо. І Збройні Сили, і держава в цілому мають приділяти більше уваги питанням соціального захисту військовослужбовців. Це стосується широкого кола питань – забезпечення житлом, конкурентного грошового утримання, надання необхідних соціальних гарантій та правового захисту як для військовослужбовців, так і для їхніх родин.

Постало дуже важливе питання щодо формування дієздатного резерву та територіальної оборони, які зроблять нашу державу і армію непереможними перед обличчям будь-якого знахабнілого противника. На часі – і питання психологічної та фізичної реабілітації воїнів, які пройшли через бойові дії, соціальної адаптації тих, хто звільняються у запас.

Це все – складні питання, але ми здатні їх вирішити, і вирішуємо вже зараз, як і питання технічного переоснащення Збройних Сил. Зокрема, підприємства українського ОПК та вітчизняні науковці в умовах війни змогли не лише налагодити виробництво необхідних техніки й озброєння, але й означити чіткі перспективи нашого воєнно-технічного розвитку. Мова йде про доволі широкий діапазон завдань, від відновлення та модернізації вже існуючих зразків до забезпечення військ принципово новими зразками озброєння і техніки.

Дуже цінну допомогу ми отримуємо від наших партнерів, в першу чергу – від США. Водночас військово-технічна та методична допомога, яку ми отримуємо від друзів з Канади, Великобританії, Польщі, Країн Балтії, – ця допомога є посправжньому безцінною, адже надана своєчасно, адресно та у найважчі для України часи.

Впевнений, шо народ України та її Збройні Сили про таку допомогу пам’ятатимуть завжди.

Володимир Табаков Владимир Табаков
Редакційний директор ht.ua

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Оставить комментарий

*

NAPA, Calif. (AP) Marshawn Lynch isn't shedding anymore light on his decision to sit during the national anthem before the Oakland Raiders' first exhibition game.Lynch declined to comment on why he chose to sit down Saturday night while the rest of his teammates stood during the anthem before a game in Arizona against the Cardinals.That left his teammates to answer for him on Tuesday after the team returned for its first practice since that game."I'm proud of him," tight end Jared Cook said. "I think it's awesome. Everybody has points of discussion after what Charles Woodson Jerseys happened in Charlottesville just the night before. I think it's important for men in our position to step up and speak on unnecessary situations we find ourselves in as minorities in this country. That's why I'm proud of him."Cook said he hadn't talked to Lynch about his stance and didn't know what specifically he was protesting. Other players who have declined to stand for the anthem have been much more open about their reasons, starting with former San Francisco quarterback Colin Kaepernick, whose protest last year over police brutality and racial oppression made it a major issue in the NFL."We didn't talk to Latavius Murray Jerseys him," Cook said. "I don't know his intentions. I don't know what he wanted to do by it. But I know that guys like Colin Kaepernick have become my favorite football players for doing it."Kaepernick is not on a team this season but the issue remains with Seattle Seahawks defensive lineman Michael Bennett and Lynch both sitting for the anthem last weekend.Bennett has been vocal about Khalil Mack Jerseys his reasons why, citing social injustice. He said his decision was solidified by the violence last weekend surrounding a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia, that included the death of a young woman who was struck by a car deliberately driven into a group of counter-protesters.Cook said he has considered an anthem protest in the past and does not rule out doing one this season."As far as the future goes, I don't know. Bruce Irvin Jerseys I don't know," he said. "I know I feel uneasy about the situation going on in this country and have been for Derek Carr Jerseys a while."Raiders coach Jack Del Rio said last season that players should protest on their own time instead of when they are representing the organization.