Волонтери та старшина МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ” спільно з дніпровськими побратимами провели семінар з культурно-історичних питань в Дніпро- петровському національному музеї ім. Д.І.Яворницького і прослухали лекцію в першому музеї АТО під відкритим небом

Новітня військово-політична історія Запорозького козацтва,
починаючи з Революції Гідності, боротьби за незалежність
України з окупантами та терористичними угрупуваннями є
невід”ємною частиною загальної історії нашої держави і
продовженням тисячолітньої славетної старовинної доби
Київської Руси-України. З тих далеких часів пройшло бага-
то часу, змінювалися покоління, приходили нові герої, а го-
ловні стратегічні завдання подальшого розвитку та цивіліза-
ційного шляху країни залишалися незмінними. І це, безумо-
но, багатовікова інколи трагічна, але всеж таки переможна
війна з різними ворогами за свободу політичного вибору лю-
дей. Бажання жити у вільній, самостійній державі, самим
обирати вектор руху, як в стародавні звичаєві часи, демо-
кратично також вільно обирати лідерів та керманичів України
століттями було священним правилом і законом для пере-
важної більшості наших предків, завдяки яким на генетично-
му рівні ми не визнаємо рабства і ніколи не здамося будь-
якому супротивнику.
Щоб не забувати про велике минуле, ретельно вивчати його
цікаві незвичайні сторінки, пам”ятати про складні та важкі ча-
си, пишатися перемогами пращурів, досягненнями в культурі
мистецтві, економіці і звичайно бойових справах, сьогодні, як
ніколи треба якомога більше приділяти уваги проведенню з молоддю, школярами та студентами, військовослужбовцями,
активістами козацького руху опору науково-практичних і гро-
мадських заходів в музейних установах, заповідниках, на те-
риторії колишніх воєнних укріплень, в місцях козацьких ко-
лишніх поселень, Запорозьких Січей, віддавати данину та
наводити лад на похованнях козаків воїнів – героїв. В роботі
старейшин та старшин з юнаками треба підкреслювати міц-
ний зв”язок легендарних звитяжних запорожців багатьох сто-
літь тому, з боротьбою сьогодення наших сучасних воїнів,
добровольців, ветеранів і учасників АТО, як звичаєвих право-
наступників та продовжувачів великих традицій захисту Віт-
чизни, оборони від загарбників, для збереження свободи і те-
риторіальної цілісності нашої рідної країни. Треба взяти до уваги і велике бажання ворога виграти інформаційну війну
проти нас, так би мовити “взяти у полон” наші почуття, заво-
лодіти свідомістю та принизити героїв Запорозького козацтва
УНР, Повстанського руху, перекрутити на свою користь фак-
тичні об”єктивні дані про героїчні політичні та бойові пере-
моги та важливі події сивої давнини та правду про видатних
козаків, отаманів та гетьманів, привласнити досягнення на-
шого народу на протязі тисячоліть, забруднити яскраві відомі
всьому світові фігури великих князів, їх нащадків та діячів за-
гальноєвропейського рівня.
Тому з початку боротьби багато наших колег, козацької інте-
лектуальної старшини приймали активну участь у створенні
державної Доктрини інформаційної безпеки і Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, започаткованих нами всеукраїнських акціях
-“Молоді про українську армію”, “Вшануймо могили пращурів
-героїв козаків”, “Вшануймо українську історичну літературу”.
Одним з головних напрямів згідно планів роботи Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, координаційної ради
з питань розвитку козацтва при Запорізькій ОДА, МГО “Між-
народний союз козаків “Запорозька Січ” є проведення захо-
дів в музейних установах. Так, сьогодні, ми в черговий раз
мали честь і можливість відвідати експозиції і провести семінар з питань культурно-історичної спадщини і експозицію
першого музею АТО під відкритим небом, який розташований
поряд з будівлею, а частина матеріалів також знаходиться в
музеї. Завдяки плідній спільній співпраці з відомою волонтер-
кою, учасником подій, високоосвіченим фахівцем, директо-
ром музею, вельмишановною пані Юлією Піщанською семі-
нарське зайняття і зустріч з побратимами було проведено в
залі де зберігаються документи і артефакти Війська Запо-
розького, Січей, які самі за себе говорять та добре нагадують
ті складні але славетні часи, коли величезна політична, дипломатична, а більше бойова почесна робота по обороні
Козацької держави, Гетьманщини, рятуванню з рабства жи-
телів Батьківщини, морські походи та бойові блискавичні опе-
рації надійно захищали рідну землю, а заслужена слава не-
переможних воїнів, характерників, талановитих оргнізаторів планувальників та керівників багаточисельних битв та того-
часних війн закінчувалися перемогами з причин великого
мистецтва і обдарованості таких гетьмагів як Дмитро Вишне-
вецький, Іван Суліма, Іван Підкова, Іван Богун, Петро Сагай-
дачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Виговський
та інші великі політики і полководці.
Так в колекції представлені різні гармати, які козаки вико-
ристовувавли як на човнах в морських походах на Туреччи-
ну, в операціях в Варні, Страпезунді, Очакові, Кафі в Криму,
на сущі з Московією, в період національно-визвольної війни,
з Кримським ханством. Говорячи сучасною мовою в залі ба-
гато трофейних зразків польської та турецької стрілецької
зброї – пістолети, шаблі, піки, алебарди, є шоломи “крилатих”
гусарів. Не в кожному музеї можно побачити козацький одяг,
а тут декілька експонатів-жупанів, в гарному вигляді, із збе-
реженням кольору. В ході семінару та екскурсії, в своїй про-
мові і лекції звернув увагу на наявність багатьох письмових
документів та книг різного призначення-релігійних, Біблії,
Псалтир, тому що пращури стояли за віру та волю, інші
Генеральної канцелярії, особисте листування, дипломатичні
документи, що свідчать про наявність фактичного існування
Козацької держави поваги і визнання значення Війська Запо-
розького як міжнародного впливового гравця в середньовіч-
ному світі. Добре, що нам, завдяки титанічній пошуковій та
етнографічній діяльності видатного дослідника і археолога
Дмитра Яворницького, фундатора музею тепер відомо про
високу освіту отаманів та козацтва, можливість багатьох го-
ворити на багатьох іноземних мовах, знати правила та етикет
вишуканого спілкування особисто і письмово. Дивовижні по
висококласному дізайну, мистецтву посуд, побутові речі, еле-
менти будівль, чітко розумієш, в якому емоційно багатому,
естетичному світі жили наші пращури, яких ворожа пропа-
ганда представляє жебраками та холопами, навмисно не
звиртаючи уваги на наявність чисельних зразків літературної
мистецької, промислової висококультурної складової життя
стародавньої України. Козацька держава як невідємна частина Європи була впливовою і поважною, це яскраво по-
казано в музеї, а воїни-козаки – неперевершені, слава їх про-
довжується й сьогодні на полях боїв за свободу і досягнен-
нях у мирному житті, на виробництві, науці, освіті.
Також було дуже приємно, що учасники АТО, працівники му-
зею під відкритим небом тепло зустріли нашу делегацію і
розповіли та показали експонати, які були доставлені в Дніпро з лінії фронту в реальному вигляді трофеїв підбитих
у бойовиків або нашої техніки загиблих героїв-воїнів ЗСУ.
Представлені тут і розкурочені обгорілі в пеклі транспортні
засоби, бойові машини, залишки від танків, башти, макети та
сучасні бетонні споруди, які будували ще ми з 2014-го року.
Всі предмети і експонати свідки тої трагедії людської долі, яка на протязі декількох довгих років не дає спокою народу.
Допомога промосковських сил бойовикам, участь окупантів
в захопленні нашої землі, встановлення диктаторського ре-
жиму на захопленому Донбасі, безправне залякане населен-
ня, яке щодня “обробляють” агітатори і пропагандисти, “про-
миваючи мізки” багнюкою замішаною на брехні і фальшивках
вимагають проведення повсякденної роботи по протидії ша-
леній інформаційній війні, яка розв”язана проти наших армії,
історії, політичного європейського демократичного вибору, а
культурно-історичні заходи в музеях з залученням учасників
Революції Гідності, ветеранів АТО, культурологів та науковців
допоможуть надавати українському і світовому суспільству
правду та об”єктивні дані про сьогодення та минуле нашої
країни. В роботі заходи приймали активну участь побратими
Хортицького, Дніпровського та Шевченківського підрозділів МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”, Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, КРК ЗОДА – Дмитро Топій, Павло Білан, Віктор Кучинський, Валерій Свідерський,
Іван Нонка, Костянтин Немикін, Наталія Нонка, Юрій Каптюх,
Сергій Ухтіков. Мав честь подарувати музею свою книгу “Вогняні роси” про новітню військово-політичну історію Запорозького козацтва і другий номер нового загальнодержавного інформаційного проекту – альманаху “Українське патріотичне козацтво”.
Щиро дякую керівництву музею і екскурсоводам, з якими знайомі довгі роки.
З повагою,
заступник голови КРК ЗОДА,
Голова Українського козацького
патріотичного руху інформаційного
спротиву, член НСЖУ, військовий історик Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Оставить комментарий

*

NAPA, Calif. (AP) Marshawn Lynch isn't shedding anymore light on his decision to sit during the national anthem before the Oakland Raiders' first exhibition game.Lynch declined to comment on why he chose to sit down Saturday night while the rest of his teammates stood during the anthem before a game in Arizona against the Cardinals.That left his teammates to answer for him on Tuesday after the team returned for its first practice since that game."I'm proud of him," tight end Jared Cook said. "I think it's awesome. Everybody has points of discussion after what Charles Woodson Jerseys happened in Charlottesville just the night before. I think it's important for men in our position to step up and speak on unnecessary situations we find ourselves in as minorities in this country. That's why I'm proud of him."Cook said he hadn't talked to Lynch about his stance and didn't know what specifically he was protesting. Other players who have declined to stand for the anthem have been much more open about their reasons, starting with former San Francisco quarterback Colin Kaepernick, whose protest last year over police brutality and racial oppression made it a major issue in the NFL."We didn't talk to Latavius Murray Jerseys him," Cook said. "I don't know his intentions. I don't know what he wanted to do by it. But I know that guys like Colin Kaepernick have become my favorite football players for doing it."Kaepernick is not on a team this season but the issue remains with Seattle Seahawks defensive lineman Michael Bennett and Lynch both sitting for the anthem last weekend.Bennett has been vocal about Khalil Mack Jerseys his reasons why, citing social injustice. He said his decision was solidified by the violence last weekend surrounding a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia, that included the death of a young woman who was struck by a car deliberately driven into a group of counter-protesters.Cook said he has considered an anthem protest in the past and does not rule out doing one this season."As far as the future goes, I don't know. Bruce Irvin Jerseys I don't know," he said. "I know I feel uneasy about the situation going on in this country and have been for Derek Carr Jerseys a while."Raiders coach Jack Del Rio said last season that players should protest on their own time instead of when they are representing the organization.