Протокол Великої Ради Міжнародного Союзу Козаків «Запорозька Січ»

30 січня 2016 року                                                                        м. Запоріжжя

Присутні 85 обраних делегатів від організацій – членів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», що відповідає 100% для прийняття легітимних рішень.

 

Обрали: головуючого на Великій Раді – першого заступника Генерального  Отамана МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» Сухінін Д.В.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Секретаря для ведення протоколу – заступника начальника штабу МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» Ігнатченко С.Б.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Зібрання відкрите гімном України та освячене архієпископом Запорізьким та Мелітопольським Владикою Фотієм.

 

Вступне слово головуючого Сухініна Д..В. про військово-політичну ситуацію в Україні і загальну роботу козацьких організацій Запорізької області сумісно із органами державної та місцевої влади.

 

– Виступ головуючого зборів голови КРК ЗОДА генерала козацтва Сухініна Д..В. про затвердження регламенту проведення Ради та порядку денного.

 

Порядок денний

 

1.Звіт отамана МСК “Запорозька Січ”’- доповідач Кириченко С.П.

 

2.Звіт голови ревізійної комісії  – доповідач Ботасов Ю.

 

3.Звіт начальника штаба МСК “Запорозька Січ”- доповідач Матсалаєв В.Б.

 

4.Про продовження операцій “Дозор”,”Козацький волонтер”,”Перехоплення”- доповідач перший заступник Генерального  Отамана МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», голова КРК ЗОДА генерал козацтва Сухінін Д.В.

 

 

5. Призначення на посади – доповідач  заступник голови обласної координаційної ради козацтва ЗОДА Лютий В.М.

 

6.Вибори у раду старійшин.

 

7.Затвердження основних напрямків плану роботи МСК “Запорозька Січ” -доповідач – заступник начальника штабу МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», членобласної координаційної ради козацтва ЗОДА Ігнатченко С.Б.

 

 

Головуючий ставить на голосування питання про затвердження регламенту проведення Великої Ради МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»

та порядку денного.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

 

По першому питанню виступив головуючий Великої Ради МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», перший заступник Генерального Отамана МСК «Запорозька Січ», голова КРК ЗОДА, генерал козацтва Сухінін Д. В. про

проведення заходів операцій «Перехоплення», «Дозор», «Козацький волонтер» та ін.

 

Також по першому питанню виступив Генеральний Отаман МСК «Запорозька Січ» Кириченко С.П. та доповів про роботу та проведення заходів операцій «Перехоплення», «Дозор», «Козацький волонтер» та ін.

 

Присутні вирішили доповідь першого заступника Генерального Отамана МСК «Запорозька Січ», голови КРК ЗОДА, генерала козацтва Сухініна Д. В. вважати задовільною, виступ Генерального Отамана «Запорозька Січ» Кириченко С. П. прийняти до уваги та зобов’язати підготувати письмовий звіт. Також присутні вирішили підтвердити повноваження першого заступника Генерального Отамана МСК «Запорозька Січ», похідного отамана МСК «Запорозька Січ», Голови Координаційної Ради з питань козацтва Запорізької ОДА генерала козацтва Сухініна Д. В.  на наступний термін.

 

Головуючий ставить на голосування питання про підтвердження повноважень Генерального Отамана МСК «Запорозька Січ» Кириченко С.П.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Головуючий ставить на голосування питання про підтвердження повноважень першого заступника Генерального Отамана МСК «Запорозька Січ», похідного отамана МСК «Запорозька Січ» генерала козацтва Сухініна Д. В.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

 

Головуючий : В зв’язку з хворобою та відсутністю на засіданні Голови ревізійної комісії Ботасова Ю.Г. його доповідь, звітування та оцінку роботи перенести на наступний термін.

 

Головуючий ставить на голосування питання про перенесення на наступний термін доповіді, звітування та оцінки роботи Голови ревізійної комісії Ботасова Ю.Г.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

В зв’язку з відсутністю доповідача з неповажної причини головуючий ставить на обговорення питання про роботу та діяльність Генеральноїканцелярії МСК «Запорозька Січ» під керівництвом начальника штабу МСК «Запорозька Січ» Матсалаєва В.Б.

 

Слухали : Отамана Пологівського козацького полку ім. Івана Богуна Гонтаря В.М. про незадовільну, майже повністю відсутню роботу канцелярії, особливо в питанні ведення документації (відсутність наявності наказів, книг обліку документації, не доведення виданих наказів та розпоряджень до підрозділів та інше).

Отамана Покровського районного осередку МСК «Запорозька Січ» Никипілого М.М. про приїзд керівника Генеральної канцелярії МСК «Запорозька Січ»,  начальника штабу МСК «Запорозька Січ» Матсалаєва В.Б. в с. Покровське та без його (Никипілого М.М.) відома проводив роботу по створенню нового козацького осередку тим самим провокуючи розкол Покровського районного осередку МСК «Запорозька Січ» з середини та інше.

 

Головуючий : на онові усього вищевикладеного пропоную присутніх зробити висновки та прийняти рішення  про роботу Генеральної канцелярії МСК «Запорозька Січ» під керівництвом начальника штабу МСК «Запорозька Січ» Матсалаєва В.Б.

 

Вирішили : визнати роботу Генеральної канцелярії МСК «Запорозька Січ» під керівництвом начальника штабу МСК «Запорозька Січ» Матсалаєва В.Б. незадовільною, зняти з керівника Генеральної канцелярії МСК «Запорозька Січ», начальника штабу МСК «Запорозька Січ» Матсалаєва В.Б. усі його повноваження та запросити Матсалаєва В.Б. на суд козацької честі.

 

Головуючий ставить на голосування питання про визнання роботи Генеральної канцелярії МСК «Запорозька Січ» під керівництвом начальника штабу МСК «Запорозька Січ» Матсалаєва В.Б. незадовільною.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Головуючий ставить на голосування питання про зняття з керівника Генеральної канцелярії МСК «Запорозька Січ», начальника штабу МСК «Запорозька Січ» Матсалаєва В.Б. усіх його повноважень.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Головуючий ставить на голосування питання про запрошення Матсалаєва В.Б. на суд козацької честі.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Головуючий робить пропозицію об’єднати доповіді по питанням 4 та 5 так як він є доповідачем по обом цим питанням.

 

Головуючий ставить на голосування питання про об’єднання доповідей по питанням 4 та 5.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

4

Ретельно розглянуті питання основних напрямів роботи організації в умовах загостреня військово – полівтичної ситуації на сході України.

 

Головуючий пропонує дати оцінку та прийняти рішення по бойовій роботі та участі козаків в операціях «Дозор», «Перехопленя», та «Козацький волонтер».

 

Вирішили : визнати бойову роботу та участькозаків в операціях «Дозор», «Перехопленя», та «Козацький волонтер» необхідною, оцінити задовільно та продовжувати роботу та участькозаків в цих операціях.

 

Головуючий ставить на голосування питання про визнання бойової роботи та участікозаків в операціях «Дозор», «Перехопленя», та «Козацький волонтер» необхідною, оцінити задовільно та продовжувати роботу та участькозаків в цих операціях.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Виступивзаступник голови обласної координаційної ради козацтва ЗОДА Лютий В.М. про призначення на керівні посади МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» та вибори у раду старійшин.

 

Після тривалого обговорення та відповідей на запитання на керівні посади було обрано :

 

Керівником Генеральної канцелярії МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» та начальником штабуМСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»  –  Ігнатченка  Сергія Борисовича

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Головою ради отаманів  МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»  Лютого Володимира Миколайовича

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Генеральним суддєю МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»  Белана Павла Антоновича

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

головою ревкомісії МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»  – Батасова Юрія Геннадійович,

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Сарбничим МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» – Сарахманова Дмитра Дмитровича,

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

6

В раду старійшин було обрано Мельника Володимира Миколайовича, Задорожного Володимира Йосиповича, Цвяткова Анатолія Дмитровича, Матченко Валерія Івановича, Коваленко Івана Ісаковича, Синєпольського Ігоря Анатолійовича, Ільєнко Олександра Григоровича, Мандрико Олексія Лукича, Удода Григорія Миколайовича, Кириченко Олександра Васильовича, Нежижима Миколу Миколайовича.

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Керівник Генеральної канцелярії МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» та начальник штабу МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»  –  Ігнатченко  Сергій Борисович оголосив основні напрямки роботи та зачитав тези плану МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» 2016 рік.

Після обговорення, доповнення та уточнення окремих пунктів плану було прийнято рішення затвердити в цілому План заходів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» на 2016 рік.

 

Головуючий ставить на голосування питання про затвердження в цілому Плану заходів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» на 2016 рік.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Різне

 

Головуючий : Була внесена пропозиція затвердити суму (див. додаток) членських внесків для членів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» на 2016 рік.

 

Головуючий ставить на голосування питання просуму (див. додаток) членських внесків для членів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» на 2016 рік.

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

Також на Раді виступили: отамани полків та курінів Грицаєнко І.М., Ігнатченко С.Б., Гарін С.Г.,  Лютий В.М.,  Сломчинський О.А., Кумуржи Ю.Л.., Також про завдання та плідну сумісну працю інтересно та професійно говорили гості-керівники козацького руху – Рижов К.А., Галич  С.Г., Івко П.А., Батяшов С.О.,Зеленцов А.В., Григоряк М.М.,Береза В.І.,Волков С.В. також виступили Зубченко О.С.,Бакланов К.,Ємельянов Б.В., Матченко В.І.

 

Козаки підтримали нову акцію координаційної ради – за ініціативою отамана Усть – Азовського полку Галича Сергія Григоровича в військових частинах розповсюджується збірка молитов та корисної для кожного православного воїна література, під загальною назвою «Духовний бронежилет воїна». Закликаємо командирів частин долучитися до цього руху.

 

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – 0;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

 

 

 

Перший заступник

Генерального Отамана,

похідний отаман

МСК «Запорозька Січ»                                                              Сухінін Д.В.

 

 

 

 

Секретар

Керівник Генеральної канцелярії,

начальник штабу

МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»                                                      Ігнатченко  С. Б.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Оставить комментарий

*

NAPA, Calif. (AP) Marshawn Lynch isn't shedding anymore light on his decision to sit during the national anthem before the Oakland Raiders' first exhibition game.Lynch declined to comment on why he chose to sit down Saturday night while the rest of his teammates stood during the anthem before a game in Arizona against the Cardinals.That left his teammates to answer for him on Tuesday after the team returned for its first practice since that game."I'm proud of him," tight end Jared Cook said. "I think it's awesome. Everybody has points of discussion after what Charles Woodson Jerseys happened in Charlottesville just the night before. I think it's important for men in our position to step up and speak on unnecessary situations we find ourselves in as minorities in this country. That's why I'm proud of him."Cook said he hadn't talked to Lynch about his stance and didn't know what specifically he was protesting. Other players who have declined to stand for the anthem have been much more open about their reasons, starting with former San Francisco quarterback Colin Kaepernick, whose protest last year over police brutality and racial oppression made it a major issue in the NFL."We didn't talk to Latavius Murray Jerseys him," Cook said. "I don't know his intentions. I don't know what he wanted to do by it. But I know that guys like Colin Kaepernick have become my favorite football players for doing it."Kaepernick is not on a team this season but the issue remains with Seattle Seahawks defensive lineman Michael Bennett and Lynch both sitting for the anthem last weekend.Bennett has been vocal about Khalil Mack Jerseys his reasons why, citing social injustice. He said his decision was solidified by the violence last weekend surrounding a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia, that included the death of a young woman who was struck by a car deliberately driven into a group of counter-protesters.Cook said he has considered an anthem protest in the past and does not rule out doing one this season."As far as the future goes, I don't know. Bruce Irvin Jerseys I don't know," he said. "I know I feel uneasy about the situation going on in this country and have been for Derek Carr Jerseys a while."Raiders coach Jack Del Rio said last season that players should protest on their own time instead of when they are representing the organization.